Posted by Administrator On Травень - 16 - 2015 0 Comment

Якщо Ви цікавитеся історією країн Західної Європи, Північної та Латинської Америки, Азії та Африки ХVII – початку ХХІ ст. і міжнародними відносинами, запрошуємо на нашу кафедру!

Наш згуртований, активний та уважний до студентів колектив пропонує Вам чимало цікавих та актуальних курсів, що суттєво розширять Ваші знання з нової та новітньої історії зарубіжних країн, допоможуть стати експертом з розвитку окремих держав і суспільств, цілих регіонів й міжнародних відносин в минулому та на сучасному етапі.

У рамках підготовки студентів за спеціальністю 6.020302 «Історія» ОКР «бакалавр» пропонуємо Вам блок дисциплін «Основні тенденції розвитку зовнішньої та внутрішньої політики країн Західної Європи, Азії та Америки (нова та новітня доба)», що включає низку оригінальних авторських курсів наших викладачів, в основу яких покладено результати багатолітніх наукових студій:
– Науково-дослідна робота історика-всесвітника (нова та новітня доба) (ІІ курс);
– Історія політичного устрою країн Західної Європи та США (ІІ курс);
– Інтеграція української діаспори у американське та канадське суспільства (ІІ курс);
– Міжнародні організації в ХХ = на початку ХХІ ст. (ІІІ курс);
– Сучасний стан і основні тенденції розвитку країн Сходу (ІІІ курс);
– Політика країн Заходу щодо України в 1914-1923 рр. (ІІІ курс);
– Національні проблеми в Австрійській імперії та Австро-Угорщині (ІІІ курс);
– Німецько-українські відносини: ґенеза становлення та розвиток (ІІІ курс);
– Соціально-економічний розвиток Німеччини в ХХ ст. (IV курс);
– Образотворче мистецтво і суспільне життя країн Заходу перш. пол. ХХ ст. (IV курс);
– Трансформація системи міжнародних відносин від Віденського конгресу до початку Першої світової війни (IV курс);
– Відносини між США та Китаєм: історія та сучасний стан (IV курс);
– Європейські країни в контексті інтеграційних процесів після ІІ світової війни (IV курс);
– Монархії Європи в світовій політиці (IV курс);Крім того, викладачі нашої кафедри як визнані фахівці з нової та новітньої історії зарубіжних країн викладають такі нормативні курси:
– «Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки» (ІІІ та IV курси);
– «Нова та новітня історія країн Азії та Африки» (ІІІ та IV курси);
– «Історія Латинської Америки» (IV курс).
– «Історія міжнародних відносин» (IV курс).

Для бажаючих пропонуємо продовжити навчання в магістратурі на базі нашої кафедри і значно поглибити свої знання з різних аспектів всесвітньої історії та міжнародних відносин.

Свої теоретичні знання Ви доповните унікальним досвідом в ході спілкування з викладачами кафедри, участі у міжнародних освітніх програмах, студентських науково-практичних конференціях, форумах тощо. Кафедра активно співпрацює з закордонними університетами та науковими центрами, міжнародними організаціями, дипломатичними представництвами провідних країн світу, що забезпечує можливість студентам та аспірантам кафедри брати участь у міжнародних обмінах, навчанні та стажуванні за кордоном.
Ми підтримуємо та заохочуємо активність та наукові пошуки студентів!

Наші випускники, зацікавлені у здобутті наукового ступеню, мають можливість продовжити свої наукові студії на кафедрі в аспірантурі.

Опанувавши запропоновані нашою кафедрою дисципліни Ви:

  •  здобудете ґрунтовну і різнобічну освітню підготовку, заглибившись в історію, культуру, економіку й суспільно-політичне життя європейських, американських та східних народів;
  •  знайдете відповіді на більшість актуальних питань сучасних міжнародних відносин, дослідивши витоки конфліктів, за якими нині спостерігає весь світ;
  •  навчитеся робити власні висновки та відстоювати свою думку.

Наші випускники є видатними науковцями, викладачами, завідують кафедрами у провідних вишах, працюють у МЗС, Верховній Раді, Адміністрації Президента, СБУ, є успішними бізнесменами та топ-менеджерами.

 

Якщо Ви хотіли б дізнатися більше

про наш колектив, дисципліни, які ми викладаємо та перспективи навчання на нашій кафедрі,

просимо завітати на нашу кафедру:

 вул. Володимирська, 60, каф. 447

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

+38 (044) 239 – 34 – 24