Академічна мобільність реалізується на підставі договорів про навчання/стажування за програмами академічної мобільності, які укладаються із вищими навчальними закладами/науковими установами, що приймають на навчання учасника освітнього процесу, а результати навчання/стажування мають бути визнанні у вищому навчальному закладі постійного місця навчання (П. 5, 11, 12 Постанови КМУ № 579).

Форми академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії, є:

  • Навчання за програмою академічної мобільності (кредитна мобільність або ступенева).
  • Мовне стажування.
  • Наукове стажування. 

У випадках, коли програма не є освітньою, право на академічну мобільність в її межах не може бути реалізованим. Факультет не має права надавати студентам дозвіл на індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів у зв’язку з участю в програмі культурного обміну та стажування Work&Travel USA або інших подібних літніх програм. Ця програма не належить до студентських освітньо-культурних обмінів, не має за мету міжнародний обмін студентами і не є програмою академічної мобільності.

Консультації стосовно питань академічної мобільності надає Відділ академічної мобільності (Головний корпус Університету, к. 222, т. (044) 239-32-85).

Координатор академічної мобільності на історичному факультеті

Корнієнко Аліна Юріївна

(к. 447, email: a_kornienko@ukr.net)