Перелік компонентів освітньо-професійної програми “Сходознавство” – бакалаври історичного факультету

Опис освітньої програми 2018 р.

Опис освітньої програми 2020 р.

Обовязкові компоненти 
ОК. 1.Вступ до університетських студій.
ОК. 2.Українська та зарубіжна культура.
ОК. 3.Науковий образ світу.
ОК. 4.Соціально-політичні студії.
ОК. 5.Філософія.
ОК. 6.Основи екології.
ОК. 7.Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності.
ОК. 8.Археологія та преісторія.
ОК. 9.Давня, середньовічна та нова історія України.
ОК. 10.Новітня історія України.
ОК. 11.Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки.
ОК. 12.Історія міжнародних відносин.
ОК. 13.Вступ до сходознавства.
ОК. 14.Джерела до історії Сходу.
ОК. 15.Історія Стародавнього Сходу.
ОК. 16.Історія Середньовічного Сходу.
ОК. 17.Нова історія країн Азії та Африки (1 семестр)
Нова історія країн Азії та Африки (2 семестр)
ОК. 18.Новітня історія країн Азії та Африки.
ОК. 19.Сучасна історія Азії та Африки.
ОК. 20.Етногенез народів Азії.
ОК. 21.Історія сходознавства (Близький та Середній Схід).
ОК. 22.Історія країн Близького та Середнього Сходу в період «Холодної війни».
ОК. 23.Турецький чинник у міжнародних відносинах: історія та сучасність.
ОК. 24.Історія міграційних процесів в країнах мусульманського Сходу в новітню добу.
ОК. 25.Історія українського та зарубіжного китаєзнавства.
ОК. 26.Китай в період реформ та відкритості.
ОК. 27.Історія зовнішньої політики та дипломатії Китаю.
ОК. 28.Історія інтеграційних процесів в Східній Азії.
ОК. 29.Історія відносин США з країнами Східної Азії.
ОК. 30.Історія кримськотатарського народу.
ОК. 31.Відносини країн Сходу з Україною: історія та сучасність.
ОК. 32.Українська громада в країнах Сходу.
ОК. 33.Науково-дослідна робота історика-сходознавця.
ОК. 34.Іноземна мова (англійська мова):
Іноземна мова: загальний курс, рівень В 1+ (англійська мова);
Іноземна мова за професійним спрямуванням, рівень В 1+/В 2 (англійська мова);
Іноземна мова за професійним спрямуванням, рівень В 2 (англійська мова);
Іноземна мова для академічних цілей, рівень В 2 (англійська мова);
Іноземна мова за професійним спрямуванням, рівень В 2 (англійська мова).  
ОК. 35.Вступ до східного мовознавства.
ОК. 36.Археологічна практика.
ОК. 37.Джерелознавча практика.
ОК. 38.Музеєзнавча практика.
ОК. 39.Атестаційний іспит з історії та археології.

Вибірковий блок дисциплін 1
«Історична тюркологія та переклад»
 
ВК. 1.1.Східна мова (турецька): базовий рівень.
ВК. 1.2.Східна мова (турецька): середній рівень.
ВК. 1.3.Теорія та практика перекладу (турецька мова).
ВК. 1.4.Виробнича практика (професійний переклад з турецької мови).
ВК. 1.5.Курсова робота з історії Туреччини в новий та новітній час: історико-культурний аспект.
ВК. 1.6.Курсова робота з історії Туреччини в новий та новітній час: соціально-економічний розвиток.
ВК. 1.7.Курсова робота з історії Туреччини в новий та новітній час: суспільство і держава.
Вибірковий блок дисциплін 2
«Історичне китаєзнавство та переклад»
 
ВК. 1.1.Східна мова (китайська): базовий рівень.
ВК. 1.2.Східна мова (китайська): середній рівень.
ВК. 1.3.Теорія та практика перекладу (китайська мова).
ВК. 1.4.Виробнича практика (професійний переклад з китайської мови).
ВК. 1.5.Курсова робота з історії Китаю в новий та новітній час: історико-культурний аспект.
ВК. 1.6.Курсова робота з історії Китаю в новий та новітній час: соціально-економічний розвиток.
ВК. 1.7.Курсова робота з історії Китаю в новий та новітній час: суспільство і держава.
Дисципліни вибору з переліку 
Перелік № 1 
ВК. 3.01.01.Династійні історії «чженши»: історико-джерелознавчий вимір.
ВК. 3.01.02.Правителі в контексті епохи: Стародавній Схід.
ВК. 3.01.03.Політична історія Японської держави в епоху самурайських диктатур.
ВК. 3.01.04Жанри і школи класичного історіописання в країнах Далекого Сходу.
Перелік № 2 
ВК. 3.02.01Арабський Халіфат.
ВК. 3.02.02Життя та діяльність Пророка Мухаммеда та ісламських віровчителів.
ВК. 3.02.03Буддизм в історії цивілізацій Сходу.
ВК. 3.02.04Селянські війни в історії традиційного Китаю.
Перелік № 3 
ВК. 3.03.01Тюркський світ: типологічна ідентифікація та історична практика.
ВК. 3.03.02Османська держава в її історичному поступі.
ВК. 3.03.03Кочівники та «кочова цивілізація» в історії людства.
ВК. 3.03.04Колоніальна експансія західних держав і народи Далекого Сходу.
Перелік №4 
ВК. 3.04.01Історичні зв’язки та сучасний стан відносин між країнами Сходу та Латинською Америкою.
ВК. 3.04.02Історія соціально-політичних вчень та реформаторської практики в країнах Конфуціанського світу.
ВК. 3.04.03Історія Індонезії.
Перелік № 5 
ВК. 3.05.01Джерела з вивчення історії Китаю.
ВК. 3.05.02Арабо-ізраїльські війни в другій половині XX ст.
ВК. 3.05.03Історія мусульманського радикалізму.
ВК. 3.05.04Історія суфізму та чернечих орденів у мусульманському світі.
Перелік № 6 
ВК. 3.06.01Китайська інтелігенція в історичному і сучасному ракурсі.
ВК. 3.06.02Іслам та суспільство на Близькому та Середньому Сході.
ВК. 3.06.03Історія Азербайджану.

Орієнтовний перелік тем курсових робіт

Програма атестаційного іспиту