Перелік компонентів освітньо-наукової програми “Сходознавство” – магістри історичного факультету

Опис освітньої програми 2021 р.

Обовязкові компоненти 
ОК. 1Методологія та організація історичних та археологічних досліджень з основами інтелектуальної власності.
ОК. 2.Професійна та корпоративна етика історика-дослідника.
ОК. 3.Психологія вищої школи.
ОК. 4.Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача.
ОК. 5.Методика викладання історії у закладах вищої освіти.
ОК. 6.Партійна історія Японії.
ОК. 7.Китайсько-українські відносини: історія та сучасність.
ОК. 8.Курсова робота.
ОК. 9.Асистентська практика.
ОК. 10.Підготовка та захист кваліфікаційної роботи.
ОК. 11.Країнознавство Туреччини.
ОК. 12.Історія колоніалізму.
ОК. 13.Науково-дослідна практика.
ОК. 14.Історія палацово-паркового мистецтва країн Сходу.
ОК. 15.Історія суспільно-політичної думки в Китаї (XX – початок XXI ст.).
ОК. 16.Етнотуризм в країнах Сходу.
ОК. 17.Іслам в сучасному світі.
ОК. 18.Типологія та динаміка людських цивілізацій.
ОК. 19.Іноземна мова для академічних цілей, рівень В2+ (англійська мова).
Вибіркові компоненти Дослідницьке спрямування «Історія народів та країн Сходу: історико-теоретичні аспекти» 
ВК. 1.1.Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в країнах Сходу.
ВК. 1.2.Історія становлення та розвитку ісламу.
ВК. 1.3.Історія тюркських народів.
ВК. 1.4.Історія релігійно-етичних систем Далекого Сходу.
ВК. 1.5.Історія становлення та розвитку буддизму.
ВК. 1.6.Історія міжнародних відносин на Сході в період Другої світової війни.
Дослідницьке спрямування «Історія народів та країн Сходу: історіографічний та джерелознавчий аспекти» 
ВК. 2.1.Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в країнах Сходу як історичне джерело.
ВК. 2.2.Джерела до історії становлення та розвитку ісламу.
ВК. 2.3.Історія тюркських народів: історіографічний вимір.
ВК. 2.4.Релігійно-етичні системи Далекого Сходу в історичних джерелах.
ВК. 2.5.Історія становлення та розвитку буддизму: історіографічний аспект.
ВК. 2.6.Міжнародні відносини на Сході в період Другої світової війни: історіографія та джерела.
Дисципліни вибору з переліку 
1. Альтернативна історія: «нова хронологія». 
2. Античний світ і варвари. 
3. Військово-історичний туризм: світовий та український досвід. 
4. Історичні села України: історико-туристичний потенціал. 
5. Історія костюму. 
6. Історія заборонених книг. 
7. Історія повсякдення. 
8. Історія українського кінематографа. 
9. Києвознавство. 
10. Книжкова культура пізнього середньовіччя. 
11. Комеморативні практики: археологічний аспект. 
12. Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї. 
13. Нідерландське Відродження від Ван Ейка до «малих голландців». 
14. Нова історія Сходу в особах. 
15. Новітня історія Сходу в особах. 
16. Перші мешканці Євразії. 
17. Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час. 
18. Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст. 
19. Роль особи в історії. 
20. Україна у війнах імперій (ХІХ-ХХ ст.) 
21. Феномен етнічності в соціальному вимірі. 
22. Християнство в Античну добу.

Орієнтовний перелік тем курсових робіт

Програма фахового випробування

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту