Archive for Липень, 2019

Posted by Administrator On Липень - 27 - 2019 0 Comment

Опубліковано 13 номер «Європейських історичних студій», наукового журналу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного ф-т КНУ імені Тараса Шевченка. Висвітлюються європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського Союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини. Журнал «Європейські історичні студії» індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. Імпакт-фактор: ICI Journals Master List 2017 – ICV 2017: 62.43. Електронний журнал Європейські історичні студії включений до переліку електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки». (Наказ МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії  [ Read More ]