Наукові журнали

Науковий журнал «Американська історія та політика» включений до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів. Видається за підтримки «УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ АМЕРИКАНІСТИКИ». Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: історія США, Канади, країн Латинської Америки, Карибського басейну, їхня зовнішня та внутрішня політика, міжамериканські відносини, етнокультурні та соціальні процеси.


Електронний журнал “Європейські історичні студії” включений до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України.

Тематика журналу – інтеграційні процеси в Європі (друга пол. XX – початок XXI ст.); євроінтеграція України; етнічні, міграційні процеси в Європейському Союзі; соціальна історія, історія повсякдення країн Європейського Союзу; розвиток масової культури в ЄС; зовнішня політика України та європейських країн на сучасному етапі.


Матеріали конференцій, круглих столів, семінарів

Тюркологічні читання: науковий збірник / Упорядники: Олег Купчик, Артем Кошелєв. – Київ: Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Центр дослідження історії турецького та кримськотатарського народів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2024. – 86 с.

Науковий збірник «Тюркологічні читання» постав як результат Четвертих тюркологічних читань (31 жовтня 2023 р.), присвячених 100-річчю утворення Турецької Республіки. Він містить публікації дослідників із різноманітних сходознавчих освітніх і наукових осередків. У збірник увійшли дослідження історії та сьогодення тюркських народів та країн. Водночас у ньому представлені дослідження суспільно-політичних, торгівельно-економічних, військових, міжнародних та культурно-духовних аспектів розвитку Турецької Республіки.

Завантажити науковий збірник


І. МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА – ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА: 30 РОКІВ СПІВПРАЦІ, ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО Ю.В. КНОРОЗОВА» USL Science II: науковий збірник матеріалів конференцій (Київ, 2022). Упорядники: Е. Кузьменко, І. Фечко та ін. Під редакцією О. Машевського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 404 с.

У збірнику опубліковані наукові статті учасників Міжнародної наукової конференції «Україна – Латинська Америка: 30 років співпраці, до 100-річчя з Дня народження українського вченого Ю. В. Кнорозова» (25 листопада 2022 р.), яка відбулась на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у змішаному форматі з використанням сервісу відеоконференцій ZOOM, та Всеукраїнської наукової конференції «Роль студентства в українському суспільстві» (2 грудня 2022 р.), яка відбулась на базі Національної академії внутрішніх справ України у змішаному форматі з використанням сервісу відеоконференцій ZOOM.
Конференції відбулись в рамках USL Science II. Перша частина збірника містить матеріали конференції «Україна – Латинська Америка» (25.11.2022). У працях науково педагогічних працівників, аспірантів, студентів, експертів, представників громадянського суспільства висвітлено актуальні проблеми історії та сучасності країн Латинської Америки, відносин України з державами регіону та питання діяльності українсько діаспори. Більше того, представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.
У другій частині збірника опубліковано тези учасників конференції «Роль студентства в українському суспільстві» (2 грудня 2022 р.). Лідери студентських організацій, студентського самоврядування України обговорили проблеми та роль діяльності студентських організацій в умовах війни, поділились власним досвідом, баченням сучасності та перспектив розвитку студентського самоврядування в Україні.

Завантажити матеріали конференції


США: політика, суспільство, культура – 2023. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 26 січня 2023 р. / Упорядник Н. Д. Городня. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. – 162 с.

До збірника увійшли тези доповідей науковців, аспірантів і студентів – учасників Всеукраїнської наукової конференції «США: політика, суспільство, культура – 2023», організованої кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн у рамках розвитку освітньої програми «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)». Конференція відбулася онлайн на платформі Zoom 26 січня 2023 р. Збірник призначений для всіх, хто цікавиться історією, зовнішньою і внутрішньою політикою, суспільними процесами і культурою США.
Тези доповідей публікуються в редакції учасників конференції та наукових керівників аспірантів і студентів.

Завантажити матеріали конференції


Опубліковано збірник наукових праць міжнародної конференції кафедри «Відновлення України: історичний досвід та перспективи після перемоги»: міжнародна науково-практична конференція,  31 березня 2023 року, КНУ імені Тараса Шевченка

У ході роботи пленарного та секційних засідань конференції «Відновлення України: історичний досвід та перспективи після Перемоги» її організаторам та учасникам вдалося наблизитися до реалізації її головного завдання – проаналізувати головні проблеми у повоєнному відновленні України та залучити досвід минулого для їх вирішення, намітити можливі шляхи дієвої комунікації України зі світом для відбудови нашої країни та розбудови після перемоги ефективної системи колективної безпеки з врахуванням нових обставин. Однак, зрозуміло, з огляду на динамічний розвиток подій в Україні та світі, незавершеність війни і неможливість наразі точно обрахувати всі збитки та потреби України після перемоги, такі обговорення в експертному середовищі і громадянському суспільстві мають відбуватися регулярно. А проведена 31 березня 2023 р. в КНУ імені Тараса Шевченка конференція «Відновлення України: історичний досвід та перспективи після Перемоги» є лише одним з перших, втім далеко не остаточних, кроків до пошуку оптимальних рішень проблем повоєнного відновлення в Україні, Європі та світі в цілому.

Завантажити збірку наукових праць


Ця публікація постала як результат міжнародної наукової конференції «Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення», яка відбулась 27 травня 2020 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Співорганізатором конференції виступив Інститут історії ім. А. А. Бакіханова НАН Азербайджану. Матеріали конференції містять дослідження українськими й азербайджанськими ученими історії Азербайджану, суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних аспектів азербайджансько-українських відносин від найдавніших часів до сьогодення.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

Програма та матеріали міжнародної конференції


 

Кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн підготовлено науковий збірник «Тюркологічні читання»

Науковий збірник «Тюркологічні читання» постав як результат Перших ( 05 лютого 2021 р.), Других (15 вересня 2022 р.) і Третіх тюркологічних читань (21 квітня 2023 р.). Він містить публікації дослідників з різноманітних регіонів України (Київ, Суми, Хмельницький). Водночас у збірник увійшли дослідження історії та сьогодення тюркських народів та країн. Тематично у ньому охоплено суспільно-політичні, торгівельно-економічні, військові та культурно-духовні аспекти розвитку Туреччини, Азербайджану, Казахстану і Туркменістану.

Науковий збірник “Тюркологічні читання”


Актуальні проблеми історії зарубіжних країн в новий та новітній час: науковий збірник. Упорядники: Е. Кузьменко, І. Фечко, В. Зацепіло, Є. Земляна, Н. Новосел. Під редакцією О. Машевського. – К., 2022. – 330 с.

У збірнику опубліковані наукові статті учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми історії зарубіжних країн в новий та новітній час» (10 травня 2022 р.), яка відбулась з використанням сервісу відеоконференцій ZOOM.

У працях науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, експертів, представників громадянського суспільства висвітлено актуальні проблеми зарубіжних країн в новий та новітній час, історії міжнародних відносин та історії української діаспори, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки. У значній частині наукових статей акцентується увага на відносинах зарубіжних країн з Україною у контексті боротьби нашої держави із російськими загарбниками, підтримці світовою спільнотою цих героїчних зусиль українського народу та Збройних Сил України


США: політика, суспільство, культура. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 30-річчю встановлення дипломатичних відносин США й України, Київ, 26 січня 2022 р. / Упорядник Н. Д. Городня. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. – 102 с.

До збірника включено тези доповідей студентів і аспірантів закладів вищої освіти й наукових установ України, які взяли участь у Всекраїнській науковій конференції молодих вчених «США: політика, суспільство, культура», присвяченій 30-річчю встановлення дипломатичних відносин США й України (історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 26 січня 2022 р.).

Збірник призначений для всіх, хто цікавиться історією, зовнішньою і внутрішньою політикою, суспільними процесами і культурою США.


Крим у координатах історії : збірник матеріалів наукового семінару / Упорядники: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 131 с.

Збірник матеріалів цього наукового семінару містить статті українських істори­ків, міжнародників, політологів у яких розглядається історія та сучасність Криму, його суспільно-політичний, соціально-економічний та культурно-духовний розви­ток від давніх часів до сьогодення в межах історії України, на фоні світових проце­сів, у координатах всесвітньої історії загалом. Особлива увага звертається на події напередодні та під час анексії українського Криму Російською Федерацією, репресії окупаційної влади проти незгодних із цим грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності нашої держави, передусім акцентується увага на трагічній долі корінного населення Криму – кримськотатарського народу. Проаналізовано політику провідних держав світу, зокрема США, Канади, Німеччини, Ве­ликої Британії щодо злочинних дій Росії стосовно кримського півострова, підтримку світовою спільнотою України в боротьбі із зовнішньою агресією.


Крим у координатах історії: збірник матеріалів другого наукового семінару / Упорядники: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 262 с.

Ця публікація постала як результат другого наукового семінару «Крим у координатах історії» (присвяченого підтримці дипломатичної ініціативи України «Кримська платформа»), який відбувся 1 жовтня 2021 р. на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збірник матеріалів цього наукового семінару містить статті українських істориків, політологів, юристів. У них розглянуті історія та сучасність Криму, його суспільно-політичний, соціально-економічний та культурно-духовний розвиток від давніх часів до сьогодення в межах історії України на тлі світових процесів, у координатах всесвітньої історії загалом.

Особливу увагу присвячено подіям напередодні та під час анексії українського Криму Російською Федерацією, репресіям окупаційної влади проти незгодних, грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України, передусім акцентовано увагу на трагічній долі корінного населення Криму – кримськотатарського народу. Проаналізовано політику провідних держав світу щодо злочинних дій Росії стосовно кримського півострова, підтримку світовою спільнотою України в боротьбі із зовнішньою агресією.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх хто цікавиться історією України та всесвітньою історією.


«Спорт: історія та сучасність»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 28 травня 2021 року. / Упорядники: О. П . Машевський, Е. К. Кузьменко, І. І. Фечко. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 106 с.

У працях науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, експертів, представників спортивного середовища, громадянського суспільства висвітлено актуальні теоретичні та практичні проблеми спорту, історії спорту, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

За точність викладених фактів, коректність цитування та правильність посилань відповідальність несе автор.
Виступи учасників конференції за посиланням.


«Connecting minds, creating the future»: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої EXPO 2020 у Дубаї та 170-й річниці Всесвітньої виставки, 50-річчю незалежності Об’єднаних Арабських Еміратів, науковому та культурному співробітництву між Україною, ОАЕ та іншими країнами, представленими на EXPO 2020. /  Упорядники: О. П . Машевський, Е. К. Кузьменко, І. І. Фечко. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 69 с.

2-го грудня, в честь 50-річчя незалежності Об’єднаних Арабських Еміратів на базі КНУ імені Т. Шевченка відбулась Міжнародна наукова конференція «Connecting Minds, Creating the Future», до якої долучились  для привітальних слів та наукових виступів гості та науковці з різних  куточків України та світу, включаючи Лондон, Баку, Дубаї тощо.

Науковий захід був присвячений низці визначних подій: Expo-2020 у Дубаї, 50-річчю незалежності Об’єднаних Арабських Еміратів, 170-й річниці Всесвітньої виставки, науковому та культурному співробітництву між Україною, ОАЕ та іншими країнами, представленими на Експо-2020. Модерацією конференції займались організатори, студенти історичного факультету Едуард Кузьменко, Дмитрій Ковальчук та Іван Фечко