Перелік компонентів освітньо-професійної програмиАмериканістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)” – бакалаври історичного факультету

Опис освітньої програми 2019 року

Опис освітньої програми 2020 року

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.Іноземна мова: базовий курс
Базовий курс: англійська
Базовий курс: німецька
Базовий курс: французька
Базовий курс: іспанська
ОК 2.Вступ до університетських студій
ОК 3.Історія культури країн Західної Європи та Америки
ОК 4.Науковий образ світу
ОК 5.Соціально-політичні студії
ОК 6.Філософія
ОК 7.Історична екологія
ОК 8.Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 9.Археологія та преісторія
ОК 10.Історія державотворчих процесів у країнах Західної Європи та Америки
ОК 11.Давня, середньовічна та нова історія України
ОК 12.Історія давньої Греції
ОК 13.Історія Давнього Риму
ОК 14.Історія середніх віків
ОК 15.Історія раннього нового часу
ОК 16.Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки
ОК 17.Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки
ОК 18.Історія стародавнього Сходу
ОК 19.Історія Середньовічного Сходу
ОК 20.Нова історія країн Азії та Африки
ОК 21.Новітня історія країн Азії та Африки
ОК 22.Музеєзнавча практика
ОК 23.Джерелознавство
ОК 24.Археологічна практика
ОК 25.Виробнича дипломатично-документознавча практика
ОК 26.Іноземна мова: нормативний курс
Нормативний курс: англійська
Нормативний курс: німецька
Нормативний курс: французька
Нормативний курс: іспанська
ОК 27.Іноземна мова: мова фаху
Мова фаху (англійська)
Мова фаху (німецька)
Мова фаху (французька)
Мова фаху (іспанська)
ОК 28.Практика перекладу з мови фаху:
Мова фаху (англійська)
Мова фаху (німецька)
Мова фаху (французька)
Мова фаху (іспанська)
ОК 29.Нова та новітня історія країн Латинської Америки
ОК 30.Етнологія та етнографія народів Європи та Америки
ОК 31.Історія Британської імперії
ОК 32.Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи
ОК 33.Історія Східної Європи та Росії
ОК 34.Історія СРСР
ОК 35.Історія міжнародних відносин
ОК 36Латинська мова
ОК 37.Історія цивілізацій доколумбової Америки
ОК 38.Формування американської нації
ОК 39.Вступ до американістики та європейських студій
ОК 40.Інформаційні технології в професійній сфері історика
ОК 41.Новітня історія України
Вибіркові компоненти  ОП
Вибірковий блок 1: «Західна Європа в Новий та Новітній час»
ВК 1.1.Наукова робота дослідника з європейських студій (Нова та Новітня доба).
ВК 1.2.Історія політичного устрою країн Західної Європи.
ВК 1.3.Історія політики країн Заходу щодо України в кінці XVIII – першій половині ХХ ст.
ВК 1.4.Історія міжнародних відносин від Віденського конгресу до Першої світової війни.
ВК 1.5.Історія німецько-українських відносин: ґенеза, становлення та розвиток.
ВК 1.6.Модернізм в образотворчому мистецтві Західної Європи в першій половині ХХ ст.
ВК 1.7.Історія міжнародних відносин у міжвоєнний період (1918-1939 рр.).
ВК 1.8.Актуальні проблеми історії західноєвропейських країн в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
ВК 1.9.Історія політики країн Західної Європи на Кавказі.
ВК 1.10.Історія міжнародних організацій ХХ – початку ХХІ ст.
ВК 1.11.Монархії Європи у світовій політиці.
 Вибірковий блок 2: «Америка в Новий та Новітній час»
ВК 2.1.Науково-дослідна робота історика-американіста (Нова та Новітня доба).
ВК 2.2.Історичні витоки політичної культури американського суспільства.
ВК 2.3.Історія Канади.
ВК 2.4.Американські митці українського походження.
ВК 2.5.Історико-цивілізаційна спадщина та туристичний потенціал країн Латинської Америки та Карибського басейну.
ВК 2.6.Модернізм в образотворчому мистецтві США в першій половині ХХ ст.
ВК 2.7.Історія відносин США з країнами Східної Азії.
ВК 2.8.Історія української діаспори в США, Канаді, Латинській Америці.
ВК 2.9.Історія політики США на Кавказі.
ВК 2.10.З. Бжезінський: міжнародний стратег в координатах історії.
ВК 2.11.Історія американсько-китайських відносин.
Вибірковий блок 3: «Історія Стародавнього світу та Середніх віків»
ВК 3.1.Історія римського світу доби пізньої античності
ВК 3.2.Методика праці з латиномовними джерелами
ВК 3.3.Джерелознавство Давньої Греції та Риму
ВК 3.4.Методика праці з давньогрецькомовними джерелами
ВК 3.5.Етно-демографічні процеси в середньовічній Європі
ВК 3.6.Рицарство в середньовічній Європі
ВК 3.7.Історія Візантійської цивілізації
ВК 3.8.Історія культури західноєвропейського Середньовіччя та Відродження
ВК 3.9.Історія римського права
ВК 3.10.Повсякденне життя і культурний процес в античній Греції та Римі
ВК 3.11.Західноєвропейське середньовічне місто
Вибірковий блок 4: «Археологія, етнографія і етноісторія  народів Європи»
ВК 4.1Заселення Американського континенту
ВК 4.2Традиційна обрядово-магічна культура давніх народів Європи та українців.
ВК 4.3Мисливські культури Європи та Америки
ВК 4.4Традиційні світоглядні уявлення народів Європи та Америки
ВК 4.5Процес неолітизації Європи
ВК 4.6Археологічні ознаки перших цивілізацій
ВК 4.7Історія розвитку етнопсихології
ВК 4.8Цивілізації доколумбової Америки: археологічний аспект
ВК 4.9Біографістика історії Європи та Америки
ВК 4.10Історико-культурна спадщина української діаспори
ВК 4.11Українська та зарубіжна етнологія у вітчизняному науковому дискурсі
 Вибір з переліку
 Перелік 1. Третій семестр.
ВК 3.01.01Вікінги-нормани-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці
ВК 3.01.02Видатні особистості всесвітньої історії в Модерну добу
ВК 3.01.03Історія України в документальному кіно  
ВК 3.01.04  Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи
ВК 3.01.05Історія та культура кельтських народів Західної Європи
Перелік 2. Четвертий семестр.
ВК 3.02.01Американські президенти  
ВК 3.02.02Історія країн Бенілюксу  
ВК 3.02.03Інститут президенства: український та світовий досвід (ХХ-ХХІ ст.)
ВК 3.02.04Мистецтво італійського Відродження  
ВК 3.02.05  Військове мистецтво Європи в добу Античності і Середньовіччя  
Перелік 3. П’ятий семестр.
ВК 3.03.01Культурні та природні пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
ВК 3.03.02«Нікомахова Етика» Арістотеля: історико-філологічний коментар
ВК 3.03.03Історичні портрети диктаторів країн Латинської Америки
Перелік 4. Шостий семестр.
ВК 3.04.01Історичні зв’язки та сучасний стан відносин між країнами Сходу та Латинською Америкою  
ВК 3.04.02  Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу  
ВК 3.04.03  Історія федералізму в країнах Західної Європи та США  
Перелік 5. Сьомий семестр.
ВК 3.05.01  Антична демократія в цивілізаційних рецепціях США  
ВК 3.05.02  Арабо-ізраїльські війни в другій половині ХХ ст.  
ВК 3.05.03  Contemporary United States: government, society,  and culture. Сучасні Сполучені Штати: управління, суспільство, культура  (англійською мовою  
Перелік 6. Восьмий семестр.
ВК 3.06.01  Американська радянологія  
ВК 3.06.02  Історія зовнішньої політики країн Європейського Союзу  

Орієнтовний перелік тем курсових робіт