Люлька Віталій Анатолійович

PhD, асистент

vlyulka85@gmail.com

 • 2002-2007 рр. – навчався у Кіровоградському національному технічному Університеті за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».
 • 2008-2010 рр. – працював головним спеціалістом відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Устинівської районної державної адміністрації.
 • 2010-2016 рр. – навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистив магістерську роботу на тему «Проблеми культурної адаптації єзидів до життя в Україні (на матеріалах Устинівського району Кіровоградської області)» (науковий керівник – д.і.н., проф. Капелюшний В. П.)
 • У 2016 р. вступив в аспірантуру за спеціальністю «Історія та археологія» на кафедру нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження «Міграційні рухи з країн мусульманського світу до України (1991-2019 рр.)» (науковий керівник – д.і.н., проф. Машевський О. П.). Захист дисертації відбувся 26 січня 2021 р.
 • З жовтня 2020 р. працює на посаді асистента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає такі курси:

 • Новітня історія Сходу в особах
 • Європейська цивілізація як історичний феномен
 • Історія Індонезії
 • Історія кримськотатарського народу

Сфера наукових інтересів:

Новітня історія та етнологія народів Близького Сходу та Середньої Азії. Міграційні процеси в країнах мусульманського світу та міграція мусульман на Захід. Вплив ісламу на суспільно-політичну думку народів, що його традиційно сповідують.

Автор наукових статей:

 1. Liulka V., The newspaper “Border Guard of Ukraine” as a source of research on migration movements to Ukraine (1992-2018). / V. Liulka // Evropský filozofický a historický diskurz. V. 6, Iss. 1. – Praha, 2020. – P. 48-54
 2. Konta R., Liulka V., Ethnocultural features of the month of Ramadan represented by Sunni Muslims in Kyiv: intercultural dialogue in the conditions of globalizational migration. / R. Konta, V. Liulka // East European Historical Bulletin. Issue 14. – Drohobych, 2020. – P. 206-213
 3. Люлька В., Мусульманська міграція: теоретичні основи. / В. А. Люлька //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, №. 4 (139). – Київ, 2018. – С. 45-48
 4. Люлька В., Актуальність та перспективи об’єднання мусульманських організацій в Україні. / В. А. Люлька // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 56. – Київ, 2018 . – С. 138-142
 5. Люлька В., Ісламофобія в Україні (1991-2017 рр.): історична ретроспектива. / В. А. Люлька // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 53. – Київ, 2017. – С. 77-81
 6. Конта Р. Люлька В. Формування та сучасний стан єзидів в Україні як окремої етноконфесійної групи: теоретико-методологічні аспекти / Р. Конта, В. Люлька // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 47. – Київ, 2015. –  С. 85–89.