Pavlenko

Павленко Валерій Михайлович

Кандидат історичних наук, професор

НАУКОВА БІОГРАФІЯ

1 грудня 1977 року поступив на підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після успішного закінчення підготовчого факультету був зарахований на перший курс історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де навчався з 1978 по 1983 рр.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З лютого 1992 року працює на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн на посаді асистента , з липня 1993 року – доцента, а з 2012 року – професора.

У лютому 1992 р. був призначений заступником декана історичного факультету з виховної роботи, а з грудня 1993 р. по серпень 2005 р. працював заступником декана історичного факультету з навчальної роботи.

У 2004 р. було присвоєно почесне звання «Залужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Сфера наукової діяльності охоплює широке коло проблем історії міжнародних відносин, історія міжнародних відносин у міжвоєнний період, історія міжнародних відносин в період Другої світової війни, сучасне міжнародне становище, історії країн Західної Європи.

ВИКЛАДАЄ КУРСИ:

Розробив і викладає курси, як з обов’язкових, так і вибіркових дисциплін: «Історія міжнародних відносин», «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Сучасне міжнародне становище», «Європейські країни в контексті інтеграційних процесів після Другої світової війни», «Історія міжнародних відносин в період Другої світової війни», «Історія міжнародних відносин у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)», «Історія міжнародних відносин на Сході в період Другої світової війни», «Міжнародні відносини на Сході в період Другої світової війни: історіографія та джерела», «Актуальні проблеми історії західноєвропейських країн в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.», «Історія зовнішньої політики країн Європейського Союзу», «Міжнародні відносини від Віденського конгресу до початку Першої світової війни (1815 – 1914 рр.)» для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» та освітнього рівня «магістр».

Павленко Валерій Михайлович є науковим керівником і консультантом аспірантів. Підготував понад 12 кандидатів історичних наук, зокрема:

 1. Філоретов Віктор Миколайович. «Політика ФРН щодо Туреччини в 1960-х – на поч. 1980-х рр.» – 2000 р.
 2. Халецька Леся Пилипівна. «Франція в європейському інтеграційному процесі (кінець 1980-х – 1990-і роки)» – 2001 р.
 3. Пічугіна Маріанна Володимирівна. «Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст.» – 2002 р.
 4. Шевченко Наталія Ігорівна. «Владні структури Англії доби ранніх Стюардів в Британській історіографії другої половини ХХ ст.» – 2003 р.
 5. Горбач Юлія Сергіївна. «Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991-2004 рр.)» – 2005 р.
 6. Осмоловська Олена Анатоліївна. «Взаємовідносини Великої Британії з країнами Співдружності націй (серед. 1940-х – друга половина 1980-х рр.)» – 2005 р.
 7. Ваколюк Тетяна Олегівна. «Балканська політика Росії 1908-1913 рр.». – 2006 р.
 8. Швед Оксана Володимирівна. «Політика країн Скандинавії щодо процесу європейської інтеграції (50-х рр. – поч. 70-х рр. ХХ ст.)» – 2007 р.
 9. Разіцький Віталій Йосипович. «Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки (1945-1960 рр.)» – 2009 р.
 10. Фабрика Наталія Сергіївна. «Політика США щодо Ірану у 1953 – 1978 рр.» – 2011 р.
 11. Крутько Сергій Олександрович. «Британсько-радянські відносини в роки прем’єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)» – 2013 р.
 12. Тарасюта Катерина Сергіївна. «Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808-1814 рр.» – 2014 р.

СТАЖУВАННЯ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

За останні роки, брав участь у таких наукових конференціях з проблематики історії міжнародних відносин та історії зарубіжних країн:

 • Підсумкова науково-практична конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності «Історія та археологія» 11-12 квітня 2018 р., Кропивницький.
 • Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті. Міжнародна науково-практична конференція 26-27 березня 2018 р.. Київ.
 • ХІVДрогобицька історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Західно-Української Народної Республіки, Дрогобич, 2-4 листопада 2018 р.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Холодна війна» та проблеми європейської безпеки: історія та сучасність, Київ, 21 березня 2012 р.
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Круглий стіл. Президентські вибори – 2019 в умовах суспільно-політичних суперечностей і зовнішніх впливів, Київ, 12 березня
 • Всеукраїнська наукова конференція «Другі тюркологічні читання» присвячена 135 річниці від дня народження Юсуфа Везирова. Історичний факультет Київського національного університеті імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Центр досліджень історії турецького та кримськотатарського народів, Київ, 15 вересня 2022 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Науковий доробок складає близько 80 наукових та навчально-методичних праць, які присвячені міжнародним відносинам, новітній історії й історіографії держав Західної і Центральної Європи, включаючи навчальний посібник «Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)», «Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939-1945 роки)» (у співавторстві) та підручник «Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)».

Підручники, навчальні посібники

 1. Історія міжнародних відносин (1918-1939 pp.).Навчальний посібник. – К.: «АЛВІЯ», 2008. – 217 с.
 2. Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939 – 1945 роки). Навчальний посібник. Київ – Ніжин. – видавництво ПП. Лисенко М.М. – 2010. – 315 с.
 3. Історія міжнародних відносин (1918 – 1939 рр.) Підручник. – Київ, 2011. – 232 с. (https://drive.google.com/file/d/1ZcXFS9Oj-KK6wgMIq9dAgke-PjANG8m-/view)
 4. Історія в термінах і поняттях: Довідник // Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. (у співавторстві Орлова Т., Гончар Б., Заболотна І. та інші) (12 статей)
 5. Історія міжнародних відносин в період Другої світової війни (1939 – 1945 роки). Навчальний посібник. ПП Лисенко М.М. – Ніжин. – 2018.

Статті

 1. Україна часів Центральної Ради в політиці Франції, Великобританії і США (березень 1917 – квітень 1918). // К.: Бланк-Прес, 2000. – 34 с. (у співавторстві Гончар Б.М., Городня Н.Д.)
 2. Із історії становлення Вігської концепції в британській історіографії Англійської революції середини XVII ст. (на матеріалах британських істориків XIX ст.) // Проблеми архівознавства і джерелознавства. Збірник наукових праць. Випуск 4. -К., 2001. – С. 294-303
 3. Український національно-визвольний рух в переддень німецько-радянської війни: політологічний аспект // Наукові записки. Схід і Захід України: проблеми єднання. Випуск 13. – К., 2001. – С. 216-231.
 4. Український національно-визвольний рух в переддень німецько-радянської війни: політологічний аспект. // Наукові записки. Схід і Захід України: проблеми єднання. Випуск 13. – К., 2001. – С. 216-231. (у співавторстві Кучер В.І.)
 5. До питання про висвітлення історії середньовічної української державності в радянській історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії Матеріали Всеукраїнської наукової конференція. Луганськ СНУ, – С. 34-38 (у співавторстві Пивовар С.Ф.)
 6. Ідея української національної державності в радянській історіографії // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001 – № 9: Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С. 9-13. (у співавторстві Пивовар С.Ф.)
 7. НАТО і Європейська безпека. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Випуск 80-81. – К., 2005. – С. 110-113.
 8. Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Випуск 94-95. – К., 2008. – С. 36-40 (у співавторстві Разіцький В.Й.)
 9. Розбудова системи європейської безпеки та роль Північно-атлантичного альянсу: інтереси США та Російської Федерації // Гілея. Науковий вісник. – Випуск 20. – К., – 2009. – С. 120-132 (у співавторстві Магда Є.В)
 10. Мюнхенська угода як наслідок чехословацько-німецького протистояння //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2010. Вип. 103. – С. 24-29
 11. Католицька церква та революційні органи влади Іспанії у 1808-1814 рр. //Гілея. Науковий вісник. – Випуск 50 (№8). – К., 2012. – С. 101-105
 12. Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2012. Вип. 112. – С. 40-43.
 13. Політична боротьба в Англії з питань британсько-радянських відносин часів прем’єрства Н. Чемберлена. // Гілея. Науковий вісник. – Випуск 72. – К.: ВІРУАН 2013. – С. 224-228
 14. Віктор Миколайович Філоретов: учений, педагог. Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 18. – Кіровоград; РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 17-19.
 15. Латинська Америка у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В. А. Тарасенка та двадцятиріччя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль.)»): Збірник наукових статей. – К: Логос, 2013. – С. 247-251.
 16. Питання нерозповсюдження ядерної зброї в системі міжнародних відносин 1991 –2014 рр. // «Київський університет» Вип. 4 (122). – К., – 2014.
 17. Воєнно-політична інтеграція країн Скандинавії в архітектурі європейської безпеки після Другої світової війни. //Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 8. – К., 2017.
 18. Мюнхенська криза і крах Версальської системи напередодні Другої світової війни // Проблеми всесвітньої історії. – 2019. – № 1 (7).
 19. Історія повторюється: неспроможність світових сил миру й демократії запобігти розв’язанню планетарної війни в 2-й половині 1990-х років. Європейські студії. Науковий журнал № 21 – 2022 р.

АДМІНІСТРАТИВНА ТА ГРОМАДСЬКА РОБОТА

З 2012 по 2017 р. виконував обов`язки секретаря ректорату Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за що був відзначений грамотою ректора університету.

Два роки поспіль, 2018 – 2019 за дорученням Міністерства освіти і науки був членом апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 032 – Історія та археологія. У жовтні 2018 року, за наказом Міністерства освіти і науки був головою комісії по акредитації історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на ОР «магістр».