ЄГОР БРАЙЛЯН (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Британська колоніальна політика в Карибському басейні у ХVІІІ – середині  ХІХ ст. Науковий керівник проф. Машевський О.П. Аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн) (з 2014 р.). Перебуває на науковому стажуванні в Німеччині.

РОМАН ГАЙДУК (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Англо-бурська війна 1899-1902 рр. в міжнародних відносинах. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

ОЛЕНА ДЄДОВИЧ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Американсько-російські відносини в період адміністрацій Б. Обами (2009-2014). Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

В’ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Фінляндія у протиборстві Німеччини та СРСР у роки Другої світової війни. Науковий керівник доц. Іванов О.Ф. Аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2014 р.).

ІВАН ЛИСУН(магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Соціокультурна та економічна сфера діяльності католицької церкви в іспанських колоніях Латинської Америки в XVI–поч. ХІХ ст. Науковий керівник проф. Павленко В.М.

ОКСАНА НАБОКА (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Історичний досвід співробітництва Туреччини та Європейського Союзу.Науковий керівник доц. Таран М.А.

ІГОР ПОДЛЕСНИЙ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Створення та еволюція АСЕАН як організації і спільноти (1967-2003 рр.). Науковий керівник доц. Городня Н. Д.

ОКСАНА ПРИСЯЖНЮК (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Євроінтеграційна політика Великої Британії в 1950-х – на початку 1990-х рр. Науковий керівник проф. Машевський О.П.

ОЛЕКСАНДРА ПРОХОРОВА (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Проблема НАТО в системі американсько-російських відносин (1990-і – початок XXIст.).Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

ОЛЕНА ПРУДНІКОВА. Тема магістерської роботи: Еволюція американських відносин у ХХІ ст.: посилення комплексної взаємозалежності та проблема сумісності стратегічних інтересів.  Науковий керівник доц. Таран М.А.

ВІКТОРІЯ ПУГАЧ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Іспанська інтелігенція в контексті еволюції франкістського режиму у 1957-1975 рр. Науковий керівник доц.Комаренко О.Ю.

АНАТОЛІЙ СИМАЧИНСЬКИЙ. Тема дипломної роботи: Британсько-радянські відносини за урядів М. Тетчер (1979-1990 рр.): політично-військовий аспект. Науковий керівник доц. Сухобокова О.О.

***

АНАСТАСІЯ ГОРНА (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Генрі Люс в суспільно-політичному житті США (1930-1960-і рр.). Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

БОГДАН КИЦАК (спеціаліст, денна форма навчання).Тема дипломної роботи:Аграрна політика нацистів в зоні військового управління окупованої України в 1941-1943 рр. Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

ОКСАНА КОНДРАТЕНКО (спеціаліст, денна форма навчання).Тема дипломної роботи: Політика США щодо Куби (1963-2013 рр.). Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

ВІТАЛІЙ РЕКА (спеціаліст, денна форма навчання).Тема дипломної роботи: Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз’єднання Німеччини (1989-1990 рр.). Науковий керівник доц. Папенко Н. С.

НАТАЛІЯ ФІЛІПЕНКО (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Трансформація політичних систем та ідеологічних засад розвитку Туреччини (1995-2013 рр.). Науковий керівник доц. Таран М.А.

***

МИХАЙЛО ВІРЧЕНКО (магістр, заочна форма навчання).Тема магістерської роботи: Національно-визвольний рух в Індонезії у першій половині ХХ ст. Науковий керівник доц. Сухобокова О.О.

ВІКТОРІЯ КРАТКО (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської роботи: Політика нерозповсюдження ядерної зброї у зовнішньополітичній стратегії СЩА (кін. XХ – поч. ХХІ ст.). Науковий керівник проф. Павленко В.М.

ЛЕНІНА (ПЕНДРАК) (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської роботи: Британсько-радянські відносини в 1937-1940 рр.Науковий керівник проф. Павленко В.М.

НАТАЛІЯ НІКОЛАЄВА (магістр, заочна форма навчання).Тема магістерської роботи: Американсько-британське суперництво в регіоні Перської Затоки (кін. 70-х – 80-і рр. ХХ ст.). Науковий керівник проф. Павленко В.М.

***

АНДРІЙ ЗЛЕНКО (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Американсько-українські політичні відносини в 2001-2009 рр. Науковий керівник проф. Машевський О.П.

C. КОВАЛЕНКО (спеціаліст, заочна форма навчання).Тема дипломної роботи: Гонка морських озброєнь напередодні Першої світової війни. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

ЕСКАНВЕР МЕМЕТОВ (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зовніщня політика Великої Британії у 1919-1939 рр. Науковий керівник доц.Папенко Н.С.