Тетяна БЕЛЬЧЕНКО (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Формування і розвиток євроінтеграційної стратегії ФРН: політики-економічний аспект (1951-2003 рр.). Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

Юлія БОГОЛІЙ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Операції Організації об’єднаних націй з підтримання миру (1948-1991 рр.). Науковий керівник доц. Машевський О.П.

Олена В’ЯЛА (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Американсько-радянські відносини (1945-1960 рр.). Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

Аліна ДЕМЧУК (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Імміграція, імміграційна політика та суспільно-політична боротьба навколо неї в Канаді (кінець ХІХ ст. – 50-ті рр. ХХ ст.). Науковий керівник доц. Городня Н.Д.

Катерина ЛЕСЮК (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Політика європейського собзу щодо демократизації країн Центральної та Східної Європи. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

Марина КУЛІШ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Французько-українське співробітництво протягом 90-х рр. ХХ ст. Науковий керівник доц. Папенко Н.С.

Марина ПЛУГАТОРЕНКО (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Американсько-радянські відносини кінця 1960-х – 1970-х рр. Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

Олександр ПОНОМАРЕНКО (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Уряд Уїнстона Черчілля в 1940-1945 рр. Науковий керівник доц. Комаренко О.Ю.

Володимир ПУМЕ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи:  «Сухий закон» в США та його місце й роль в новітній америанськй історії (20-ті – поч. 30-хх рр. ХХ ст.). Науковий керівник доц. Комаренко О. Ю.

Ірина СУДАК (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Канада і франко-канадське національне питання та спроби його розв’язання (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст). Науковий керівник доц. Городня Н.Д.

Вікторія ХРИСТЮК (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Нова система колективної безпеки в постбіполярний час та позиція США. Науковий керівник проф. Гончар Б. М.

***

Оксана КУЛІБАБА (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Розширення НАТО на Схід та формування нової системи безпеки в Європі. Науковий керівник доц. Таран М.А.

Дмитро НЕСТЕРЧУК (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Відносини ЄС та України в 1991-2004 рр. Науковий керівник доц. Машевський О.П.

Ганна ОСТАПЕНКО (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Рухи соціального протесту в США (50-60-ті рр. ХХ ст.). Науковий керівник доц. Павленко В.М.

Тетяна ПАСІЧНИК (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: США в роки Першої світової війни та Росія. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

Андрій СЕМИКІН (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Суспільно-економічний та зовнішньополітичні аспекти діяльності Франкліна Рузвельта. Науковий керівник доц. Комаренко О.Ю.

Максим ЯЦЕНКО (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зовнішня політика Китаю 1990 рр. – поч. ХХІ ст. (період лідерства Цзянь Цземіня). Науковий керівник доц. Таран М.А.

***

Жанна БАХМАЦЬКА (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Україна та ООН. Науковий керівник доц. Комаренко О.Ю.

Наталія ЖАБСЬКА (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Американсько-українські відносин 1990-2004 рр. Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

Оксана ЛИТВИНОВА (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Грецьке суспільство і боротьба навколо політичної моделі розвитку країни в кінці 30-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

Катерина РИСЕНКО (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зовнішня політика Іспанії у післяфранкістський період. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

Олег ТУРІЙ (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Політико-дипломатичні взаємовідносини США та незалежної України (1991 – 2004 рр.). Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

Тетяна ФІЛАС (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Українське питання в планах Німеччини в роки Першої світової війни. Науковий керівник доц. Папенко Н.С.