Андрій АБРАМИЧЕВ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Історія охоронних загонів (СС) націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Науковий керівник  доцент Комаренко О.Ю.

Ірина БАЛІГУРСЬКА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Інтеграція Іспанії до міжнародних структур (НАТО та ЄС) у 50-90-х роках ХХ століття. Науковий керівник доцент Грищенко Т.А.

Ольга ВОЛОЩЕНКО (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Військово-політичні відносини між Іспанією та США 1945-1986 рр. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Аліна ГЕРАСИМЧУК (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Європейська політика Німеччини у другій половині ХХ століття. Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Світлана ДВОРНІЧЕНКО (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Роль жінки в суспільно-політичному житті Сполучених Штатів Америки в 50-х роках ХХ століття – початку ХХІ століття. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Юлія ДОВГАНЬ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Американсько-радянські відносини в роки «холодної  війни» (друга половина 40-х – початок 90-х рр..). Науковий керівник  доцент Комаренко О.Ю.

Володимир ЖИДКИХ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Діяльність НАТО як міжнародної військової політичної організації в 1949 – 2000рр.   Науковий керівник доцент Грищенко Т.А.

Володимир ЖЕЖЕРА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Військово-політичні події в Європі 1939 – 1941рр.Науковий керівник доцент Папенко Н.С.

Альбіна ІЛЬЧЕНКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Право-авторитарні режими в історії ХХ ст. (порівняльний аналіз ролі особистості диктатора на прикладах Ф.Франко, Б.Муссоліні та А. Піночета). Науковий керівник доцент Грищенко Т.А.

Ігор ІВАНЬКОВ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи:Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців в рейхскомісаріаті «Україна». Науковий керівникдоцент Іванов О.Ф.

Олена КОЖАЛО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Зовнішня політика Веймарської республіки 1919- 1933 рр. Науковий керівник доцент Папенко Н.С.

Павло КОЛЯДЕНКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Основні напрямки гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в період 1991-2001 рр. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Василь МАЛЮХ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Взаємодія Західного та Східного фронтів першої світової війни. Науковий керівник  асистент Машевський О.П.

Вікторія ПЕТРЕНКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Зовнішня політика У.Клінтона щодо України 1993 – 2000рр.Науковий керівник  асистент Таран М.А.

Роман ФЕДЬКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської роботи: Зовнішня політика Італії напередодні та під час Першої світової війни. Науковий керівник  доцент Ігнатченко Г. І

Вікторія ЯРЕМЕНКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Діяльність штабу рейхсляйтера Розенберга в Україні (1941-1944): склад та організація персоналу. Науковий керівник доцент Іванов О.Ф.

***

ОлександрГРАБАР (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи:Українсько-німецькі економічні зв’язки (90-ті роки ХХ ст..). Науковий керівник  доцент Павленко  В.М.

Олександр ДЕМЧУК (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Розвиток країн Магрибу та їх місце в системі міжнародних відносин після закінчення «холодної війни». Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Анна ІВАНЬКОВА (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Використання нацистською Німеччиною трудових ресурсів з України. Науковий керівник доцент Іванов О.Ф.

Надія ІЛЬЯШЕНКО (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи:Протистояння СРСР та США у «Холодній війні» (1945 – 1991 рр.). Науковий керівник  доцент Павленко  В.М.

Сергій ЧАРУХА (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Зовнішня політика П’ятої республіки (1958 – 1968 рр.). Науковий керівник  доцент Павленко  В.М.

Ярослав ЧЕПУРНИЙ (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Зовнішня політика США в 50-х рр.. ХХ ст.. Науковий керівник  доцент Грищенко Т.А.

Сергій ЧИГИР (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Тероризм в країнах Європи, СНД, Близького Сходу в другій половині ХХ столітті. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Сергій ШУЛЬГА (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Протистояння СРСР та США на міжнародній арені після другої світової війни (1945-1953 рр.). Науковий керівник  доцент Комаренко О.Ю.