Наталія БАБІК (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської роботи: Ольстерська проблема в політиці Великої Британії (кінець 60-х – 90-ті рр. ХХ ст.).Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Тетяна ВАСИЛЬЄВА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Діяльність українських митців та науковців у Франції впродовж ХХ століття. Науковий керівник доцент Комаренко О.Ю.

Сергій ВЕЙЖАН (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Неформальні молодіжні течії у США в 50-х – на початку 80-х рр. ХХ ст.: біжники, хіппі, панки. Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

Юлія ГОРБАЧ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Роль Федеративної Республіки Німеччини в ЄС в період 1990 – 2002. Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Оксана КРАМАРЬ (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Маргарет Тетчер – прем’єр-міністр Великобританії: прихід до влади і роки правління. Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Дмитро КУЗЬМІН (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Участь збройних сил США у війні на Тихому океані в 1941- 1945 рр. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Тетяна КУПРІЙ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Католицька партія Центру і її роль в історії Німецької імперії та Веймарської республіки. Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

Євген ЛУГОВИК (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Роль П. Пікассо в соціально-політичному житті Європи другої половини ХХ століття. Науковий керівник доцент Несук М.Д.

Ю. ЛУКАШИН (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи:  Проблеми розвитку двосторонніх відносин країн СНД з Російською Федерацією в 90-ті роки: політика, економічний аспект. Науковий керівник доцент Іванов О.Ф.

Ігор МАМУЛА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Геополітичні плани провідних діячів Націонал-соціалістичної партії Німеччини відносно України (20 – початок 40-х рр. ХХ ст.). Науковий керівник доцент Папенко Н.С.

Інна МАРЧЕНКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Іспанія кінця XVIII – початку ст.: зовнішня та внутрішня політика. Науковий керівник асистент Машевський  О.П.

Олена МАЦНЄВА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Деякі аспекти діяльності НАТО на міжнародній арені (1949 – 1999). Науковий керівник доцент Комаренко О.Ю.

Ярослав МОШКОЛА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Італія в період диктатури Беніто Муссоліні (1922-1945рр.): сучасне бачення. Науковий керівник доцент Комаренко О.Ю.

Олена ПЕТРЕНКО (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Вплив пропагандистської політики Третього Рейху на розвиток культури в Німеччині:преса, радіо, література і кінематограф (1933-1945 рр. ). Науковий керівник доцент Іванов О.Ф.

Катерина РОДЯХІНА (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Жіночі та гендерні дослідження в Західній Європі та США – порівняльний аналіз. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Світлана САВЧЕНКО (магістр, денна форма навчання).Тема магістерської  роботи: Ольстерська проблема та політика Великої Британії щодо її вирішення. Науковий керівник доцент Іванов О.Ф.

Наталія СЛОБОДЯНЮК (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Культура США останньої третини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий керівник доцент Грищенко Т.А.

Олександр СУРІКОВ (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Вплив другої світової війни на соціальний розвиток США у повоєнне десятиріччя. Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Володимир ШВАГРУН (магістр, денна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Велика Британія – СРСР: від співробітництва до протистояння (1939 – 1945). Науковий керівник доцент Комаренко О.Ю.

***

Юлія ДМИТРУК (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Історія формування української етнічної групи в Канаді.  Науковий керівник доцент Ігнатченко Г.І.

Тетяна КОЛЕСНІЧЕНКО (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Політичні і військові відносини між ФРН і Туреччиною в 1960-х – 1980-х роках. Науковий керівникдоцент Павленко В.М.

Вікторія МОРОЗОВА (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Міграційні процеси та становище іноземців в сучасній ФРН (70 – 90 роки). Науковий керівник доцент Іванов О.Ф.

Роман РЕБРОВ (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Військові дії в Західній Європі в 1944 – 1945 роках. Науковий керівник доцент Комаренко О.Ю.

Сергій СТАРОВОЙТЕНКО (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Система міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939 – 1945). Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Оксана ХОМЕНКО (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Зовнішньополітична діяльність адміністрація Р. Рейгана. Науковий керівник професор Гончар Б.М.

Юлія ШЕВЧЕНКО (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Система європейської безпеки в останнє десятиріччя ХХ-го ст. Науковий керівник доцент Павленко В.М.

Анастасія ЯВОРСЬКА (магістр, заочна форма навчання). Тема магістерської  роботи: Стилістика як феномен суспільного розвитку країн заходу 40-60 рр. ХХ століття. Науковий керівник доцент Грищенко Т.А.