О. БАБЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Політика США щодо країн Антанти в роки Першої Світової війни ( 1914-1918 рр.). Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

Т. БІЛЕЦЬКИЙ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Наполеон Бонапарт – видатний полководець і громадський діяч. Науковий керівник доц. Барабанов Ю.М.

Л. БИКОВА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: ООН та підтримка міжнародного миру та безпеки. Науковий керівник доц. Павленко В. М.

І. БУХОНСЬКА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Еволюція японської політики у Південно–Східній Азії. Науковий керівник доц. Павленко В. М.

Ю. ВЕРГІЛЬЄВ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Взаємовідносини Австралії та Великобританії в першій половині ХХ ст. (1901-1945) Науковий керівник проф.  Гончар Б.М.

О. ВОЛЬСЬКА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Возз`єднання Німеччини . Науковий керівник Іванов О. Ф.

Ю. ДМИТРЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Президентська влада в США. Науковий керівник доц. Маркіна Н.М.

В. ГЛАЗЕЙКІН (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Поезія постромантизму у Франції. Символізм. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

М. ГРАБАР ( денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Російсько-американські відносини в другій половині ХІХ ст.  Науковий керівник доц. Павленко В. М.

З. ЗАГРАЙ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Становлення та розвиток дипломатичних, торгово-економічних відносин України з Німеччиною та Австро-Угорщиною в 1918 р. Науковий керівник доц. Папенко Н. С.

Н. ЄРОЩЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Англо-німецькі зовнішньополітичні стосунки в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. Науковий керівник доц. Павленко В. М.

О. КАЛІНІЧЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Система вищої освіти в США (60-90-ті рр.). Науковий керівник доц. Маркіна Н.М.

А. КІПЦАР ( денна форма навчання). Тема дипломної роботи:Ставлення держав Антанти до України (1917-1919 рр.). Науковий керівник доц. Ігнатченко Г.І.

С. КУКЛІЧ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Дипломаті я Вудро Вільсона напередодні Першої Світової війни. Науковий керівник доц. Павленко В. М.

В. ЛІСНІЧІЙ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи:Суспільно-політична діяльність Джона Брайта ( рос.). Науковий керівник доц. Індутна Н.Є.

Є. МАГДА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Історія імперії зла (гітлерівська служба СС від створення до краху).  Науковий керівник проф. Мартиненко А. К.

О. МАЙБОРОДА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Національно-визвольна боротьба ірландського народу другої половини XVI –кінця XVII століть. Науковий керівник доц. Барабанов Ю.М.

О.  МАРКІН (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Політичні та економічні інтеграційні процеси в Західній Європі (рос.). Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

Н.МОСКВИЧ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи:Німецький фашизм і японський мілітаризм на лаві підсудних. Науковий керівник проф. Гончар Б.М.

Н.НЕСТЕРЕЦЬ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи:Другий фронт в Європі. Науковий керівник доц. Павленко В. М.

І. ПОГОРСЬКА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Проблема війни і миру в російсько-французьких відносинах в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. Науковий керівник проф. Гончар Б. М.

Д. ПОГОРСЬКИЙ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Німецько-радянські стосунки в 1938- 1949 рр. (шляхи підготовки «пакту про ненапад»). Науковий керівник доц. Павленко В. М.

Л. СЕРБИН (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Джерела холодної війни. Науковий керівник доц. Маркіна Н.М.

С. СТЕПАНЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Громадсько-політичне життя української діаспори в США (кінець ХІХ – 90-ті рр. ХХ ст.).  Науковий керівник доц. Ігнатченко Г. І.

А. ХАРЧЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи:Організація Об`єднаних націй та Україна. Науковий керівник доц. Індутна Н.Є.

Д. ХАРИТОНОВ (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Історія української еміграції в Канаду. Науковий керівник доц. Маркіна Н. М.

Е. ЧЕРГА (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зовнішня і Внутрішня політика США на поч. 60-х рр. Науковий керівник доц. Маркіна Н.М.

А.ЧЕРЕДНІЧЕНКО (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зростання фактору екологічної безпеки в міжнародній політиці. Науковий керівник доц. Індутна Н.Є.

С. ШИРОКОПОЯС (денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Національне питання в Канаді в післявоєнний період. Науковий керівник доц. Ігнатченко Г.І.

***

І. КОВАЛЬЧУК (заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Інтеграційні процеси в Західній Європі: від європейської спільноти до Європейського Союзу (рос.). Науковий керівник Павленко В. М.

Д. ПАШКІН (заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Міжнародні відносини між Великобританією та СРСР на початку та в роки Другої Світової війни (1938-1940рр.). Науковий керівник доц. Індутна Н.Є.