Артур ГАБРУК (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Політика Німеччини щодо України під час Першої світової війни (1914 – 1918 рр.). Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

М. ДОКТОРОВА (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Радянсько-іспанські відносини у 1977-1988 рр. Науковий керівник доц. Індутна Н.Є.

О. ДУДАРЬ (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зовнішня політика Німецької імперії в період канцлерства Отто фон Бісмарка. Науковий керівник доц. Гончар Б.М.

Н. КАМЕНЧУК (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Американський поп-арт і супутні течії неоавангардизму. Науковий керівник: доц. Маркіна Н.М.

Т. КУПРЕНЮК (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Зовнішня політика США і російсько-американські відносини на Далекому Сході в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у висвітленні російської періодичної преси того часу. Науковий керівник доц. Гончар Б.М.

Н. КУРОЧКА (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Опір нацистського режиму у сфері духовного життя Німеччини (1933-1945 рр.). Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

Н. ЛЕНІНА (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Сюрреалізм в духовному житті європейської цивілізації ХХ ст.  Науковий керівник доц. Грищенко Т.А.

Леся ОПАНАСЮК (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Еволюція культурних процесів в Японії від Древніх часів до сучасності. Науковий керівник доц. Гончар Б.М.

Петро ПОПЕЛЬНЯК (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Центральне розвідувальне управління і зовнішня політична стратегія США. Науковий керівник доц. Гончар Б.М.

Т. ТЕШРУНЯ (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Розвиток американської літератури к. ХІХ – п. ХХ ст. Науковий керівник доц. Маркіна Н.М.

Л. ШЕПЕЛЕВА (спеціаліст, денна форма навчання). Тема дипломної роботи: Антифашистський рух Опору в концтаборах Німеччини (1933-1945 рр.). Науковий керівник доц. Іванов О.Ф.

***

Л. ШУЛЯК (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Дореволюційна і радянська історіографія Громадянської війни в США. Науковий керівник доц. Маркіна Н.М.

А. ВАСИЛ’ЄВА (спеціаліст, заочна форма навчання). Тема дипломної роботи: Психологічні питання японської культури (195-1990 рр.). Науковий керівник доц. Барабанов Ю.М.