Posted by Oleg Mashevskyi On Липень - 17 - 2023 Коментарі Вимкнено до ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-СХОДОЗНАВЦІВ В ІНСТИТУТІ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. Ю. КРИМСЬКОГО

Впродовж трьох тижнів у липні місяці студенти 2 курсу ОП «Сходознавство» ОР «Бакалавр» проходитимуть «Джерелознавчу практику» в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Під час зустрічі зі студентами директор Віктор КІКТЕНКО (доктор філософських наук) ознайомив студентів із історією Інституту, метою його діяльності, структурою і завданнями кожного з відділів, проведенням щорічної конференції «Сходознавчі читання А. Кримського», виданням фахових наукових журналів «Східний світ» і «Сходознавство».

Віктор Олексійович також розповів про поточну роботу очолюваного ним відділу Азіатсько-тихоокеанського регіону, зокрема про наукові інтереси співробітників (В. Кіктенко, Є. Гобова, О. Дроботюк – китаєзнавство, В. Мусійчук – в’єтнамознавство, С. Капранов – японістика, Ю. Філь – індологія та ін.), підготовку фахових видань («Китаєзнавчі дослідження»), організацію та проведення конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», співпрацю з Українською асоціацією китаєзнавців.

Водночас зав. відділу Євразійського степу Ольга МАВРІНА (кандидат історичних наук) ознайомила студентів із поточною роботою очолюваного нею відділу. Зокрема вона розповіла про наукові інтереси співробітників відділу (О. Мавріна – кримськотатарознавство, О. Бубенок – тюркологія, Ю. Кочубей – арабістика, І. Отрощенко – монголознавство, Г. Вертієнко – іраністика, Н. Зуб – кавказознавство, О. Середа – османістика та ін.), підготовку фахових видань, участь у зарубіжних конференціях та міжнародних наукових проєктах.

Наприкінці зустрічі керівники підгруп тюркологів (с.н.с. Ольга Мавріна) і китаєзнавців (м.н.с. Євгенія Гобова, канд. філол. наук) надали студентам для виконання практичні завдання. Вони полягають в опрацюванні електронних каталогів бібліотеки Інституту сходознавства, підготовці бібліографічних описів джерел, створенні баз даних електронних першоджерел з історії та сучасності Китаю, Туреччини та їх окремих регіонів.

Керівник практики від факультету доцент Олег КУПЧИК проінформував студентів про підготовку джерелознавчих семінарів, першим із яких стане семінар на тему «Сучасна історія кримських татар: проблеми дослідження та вивчення».

Comments are closed.