Posted by Oleg Mashevskyi On Лютий - 10 - 2023 Коментарі Вимкнено до Науковий семінар «Східна Європа у політиці Німеччини: український аспект»

НАУКОВИЙ СЕМІНАР З ГЕРМАНІСТИКИ

ОП Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)

105 років минуло з дня укладення Німеччиною, разом із союзниками по Четвертному союзу, мирного договору з Україною. Ця угода стала першим міжнародно-дипломатичним мирним договором під час Першої світової війни (1914–1918 рр.). За цим договором Німеччина визнала Україну, налагодила з нею офіційні відносини і надала військову допомогу проти більшовицько-російської агресії. Тоді Німеччина виступала, як одна з провідних країн світу.

Нині Німеччина є провідною європейською країною. Її політика щодо України в контексті розпочатої в 2022 році російської повномасштабної воєнної агресії проходить складну еволюцію: від переконання у неминучості української поразки до надання гуманітарної допомоги, допомоги сучасним важким озброєнням. Попри те, роль Німеччини у посиленні спроможності України протистояти російській воєнній агресії поступово зростає.

Тому, з метою проаналізувати німецько-українські відносини 1917–1918 років в контексті більшовицько-російської агресії і порівняти їх з відносинами Німеччини й України в умовах розпочатого в 2022 році російського повномасштабного воєнного вторгнення ініційовано проведення семінару за участі знаних істориків.

9 лютого 2023 р. кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн в межах розвитку бакалаврської освітньої програми «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)» провела науковий семінар «СХІДНА ЄВРОПА У ПОЛІТИЦІ НІМЕЧЧИНИ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ».

ВІДЕОЗАПИС ЗАХОДУ:

Під час семінару з доповідями виступили:

  • Павло ГАЙ-НИЖНИК (Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, старший, науковий співробітник відділу історичних студій, доктор історичних наук) «Берестейський договір – акт міжнародного визнання, який вплинув на долю Української державності»;
  • Дмитро ВЄДЄНЄЄВ (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, кафедра гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, професор) «Брестський мир: вплив на геополітичний вектор існування Української державності у 1918–1920 рр.»;
  • Олег МАШЕВСЬКИЙ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, професор, доктор історичних наук) «Антанта чи Четвертний союз: зовнішньополітична орієнтація УНР у 1917 – на початку 1918 рр.»;
  • Андрій МАРТИНОВ (Інститут історії України НАН України, відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, професор, провідний науковий співробітник, доктор історичних наук) «Образ України в колективній уяві німецького суспільства на початку XX ст.».

Надалі відбулась презентація книги знаних українських германістів, докторів історичних наук, професорів Андрія КУДРЯЧЕНКА і Андрія МАРТИНОВА «Глобальні виміри зовнішньої політики Німеччини (2005–2021 рр.): калейдоскоп подій: Монографія» / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2022.

Під час семінару з повідомленнями виступили студент Ілля КШЕВЕЦЬКИЙ («Османська імперія у переговорах держав Четвертного союзу та України під час Брестської мирної конференції (1917–1918 роки)», доцент Олег КУПЧИК («УСРР у радянсько-німецьких політичних відносинах (початок 1920-х років)».

Відбулась жваве обговорення виголошених доповідей. Доповідачі надали ґрунтовні відповіді на запитання студентів та колег.

Участь у семінарі взяли студенти 4-го курсу ОП «Американістика та європейські студії». Модерував заходом доцент Олег КУПЧИК.

Comments are closed.