DSC_0166Мартинов Андрій Юрійович

Доктор історичних наук, професор

martynov.andriy15@gmail.com

1994 р. закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність – історик, викладач історії. Кандидат історичних наук з 26 березня 1998 р. Дисертацію на тему «Українсько-німецьке співробітництво в контексті європейської інтеграції (1990-ті роки)» захистив у спеціалізованій Вченій раді Інституту історії України НАН України за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія присвоєно 13 березня 2002 р.. Доктор історичних наук з 28 квітня 2009 р. Дисертація на тему «Соціально-економічний і політичний розвиток Німеччини в 1990-2005 роках» захищена у спеціалізованій Вченій раді Інституту історії України НАН України за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. З квітня 2009 – по теперішній час – провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України. Професор зі спеціальності всесвітня історія з 29.01.2015 року.

Викладацька діяльність:

У 2008-2009, 2011-2012, 2015-2019 за сумісництвом працював на кафедрі нової і новітньої історії зарубіжних країн.

Викладав курси:

 • Історія європейської інтеграції.
 • Зовнішня політика Європейського Союзу.
 • Історія міжнародних відносин (1945-2000-ті роки)

Наукові інтереси

 • Історія Німеччини ХХ – ХХІ століть.
 • Історія Європи ХХ століття.
 • Історія міжнародних відносин.
 • Глобалістика.
 • Історична соціологія.
 • Науковий керівник захищених дисертацій

Підготував шістьох кандидатів наук та одного доктора наук:

Химинець Василь Васильович «Українсько-німецькі відносини: політична, економічна та культурна співпраця (1998-2005 рр.)», спеціальність всесвітня історія, 07.00.02, дата захисту 14 грудня 2007 р.

Степанов Валерій Анатолійович «Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної Республіки Німеччини (1990-2005 рр.)», спеціальність всесвітня історія, 07.00.02, дата захисту 3 грудня 2008 р.

Балога Едуард Ігоревич «Політика Федеративної Республіки Німеччини щодо культурно-національного розвитку етнічних меншин (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття)», спеціальність всесвітня історія, 07.00.02, дата захисту 11 грудня 2013 р..

Харлан Ганна Миколаївна «Східноєвропейська політика Німеччини (1991-2013 рр.)» спеціальність всесвітня історія 07.00.02.

Павленко Олександр Степанович «Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990-2010-ті роки)», спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, дата захисту 27 березня 2018 р.

Сафар’янс Євген Валерійович «Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин (1992-2018)» (28 вересня 2019 р.).

Одного доктора наук: Грубінко Андрій Васильович «Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу» (Ужгород, 20 квітня 2018 р.).

Участь у міжнародних конференціях

ХІ Міжнародний теоретично-методологічний семінар «Архетипіка і публічне: традиції, суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві». Міжнародна наукова конференція. 27-28 січня 2020 р., Олександрія (Єгипет).

Уявне і повсякденне життя: теоретичні підходи до робіт Жильбера Дюрана. Міжнародний симпозіум, Париж, Університет Сорбонна ІІ (21 вересня 2021).

Член редакційних колегій наукових журналів

«Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (Інститут історії України НАН України), «Європейські історичні студії» (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), «Проблеми всесвітньої історії» (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»).

Основні праці:

Монографії

 • Соціал-демократична партія у політичній історії Німеччини ХХ ст. К., 2003.
 • Історична соціологія. К., 2004.
 • Об’єднана Німеччина: від «Боннської» до «Берлінської республіки». К., 2006.
 • Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем. К., 2006. (у співавторстві з С.В. Віднянським).
 • Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.). К., 2009.
 • Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. К. 2011. (у співавторстві з С.В.Віднянським).
 • Соціальна глобалістика. Навчальний посібник. За наук. ред. Е.А. Афоніна, В.Д.Бондаренка, А.Ю. Мартинова. К.. 2011.
 • Європейський Союз після BREXIT: продовження історії. Тернопіль. 2021. (у співавторстві з А.В. Грубінко).
 • Глобальний вимір зовнішньої політики Німеччини (2005-2021). К.. 2022. (у співавторстві з А.І. Кудряченко).
 • Наукові статті:
 • Postmoderne Demokratie in Mittel und Osteuropa: Widerspruch der Entwicklung. Demokratie in Mittel-und Südost Europa – Erwartungen und Wirklichkeit im 19 und 20 Jahrhundert. Satu-Mare. 2011.
 • The Islamic State of Iraq and the Levant as a problem of international relations http://uaforeignaffairs.com/ua/zs/anglomovna-versija/view/article/N10-2016/
 • Європейська колективна пам’ять та ідентичність. Міжнародні відносини України: наукові пошуки і знахідки. К. 2010. Вип.19.
 • Історична компаративістика світових економічних криз (ХХ – початок ХХІ ст.). Український історичний журнал. 2011. №5.
 • «Голос Америки» і «війна образів» в історії «холодної війни». Українська служба «Голосу Америки»: американська історія для України і з Україною. Збірник наукових праць і матеріалів, присвячений 70-річчю Української служби «Голосу Америки». Клівленд. 2020.
 • Тенденції розвитку відносин між США і ФРН за президентства Дональда Трампа. Американська історія і політика. 2020. №9. https://drive.google.com/file/d/1SqDD8qwZh6NottCXLh5qhU20HZy51xzK/view
 • Analysis of relationship between the European Union and the United State in the Period of Presidency of Donald Trump (2017-2020) Eureka: social and humanities.
 • Number 6. 2020.
 • The Research on problems of the world history as important factor for development of national historical science. Comprehending the Past. Kyiv, 2020. (S.V. Vidniyanskiy).
 • Information analytics support of archetypal methodology application for research of identity dynamics of public servants Ukraine. Studies and Applied Economics http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5098
 • West Balkan in political strategy of European Union Дриновски сборник. Том 14. Харков, София, 2021.
 • The historical memory of Russians as a source of anti-Western sentiment. 2022 №9 Vol.2 https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/article/view/240345

Див також: профайл Мартинов А.Ю. http://www.history.org.ua/?hist=298