OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Купчик Олег Романович
Кандидат історичних наук, доцент

Народився 11 липня 1979 р. у смт. Козова Тернопільської Козівську СЗОШ № 1 (1996). Вступив на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1996), який закінчив за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію історика, викладача історії (2001). Вступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001), яку успішно закінчив (2004). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920–1923 рр.)” (2005). Працював вчителем історії СЗОШ № 78 м. Києва (2002–2003), викладачем історії та правознавства ВПУ-26 м. Києва (2003–2004), асистентом кафедри гуманітарних дисциплін ВМУРОл “Україна” (2004–2005), асистентом кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету (2005–2006). З 1 грудня 2006 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: асистентом, доцентом кафедри історії для гуманітарних факультетів, доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Присвоєно вчене звання доцента (2011). Закінчив Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юрист (2012). Керівник Центру досліджень історії турецького та кримськотатарського народів 2018-2020 рр., з 2023 р.

Викладає навчальні дисципліни на ОП «Сходознавство»

 • Вступ до сходознавства;
 • Науково-дослідна робота історика-сходознавця;
 • Відносини країн Сходу з Україною: історія та сучасність;
 • Історія сходознавства (Близький та Середній Схід);
 • Історія тюркських народів.

Стажування:

 • Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (Київ, 2020).
 • Університет міста Білосток (Республіка Польща, 2017);

Учасник міжнародних конференцій:

 • Юсиф Везиров та Україна (Шуша, Азербайджанська Республіка, 2022);
 • Історія Абхазії на сторінках журналу «Східний світ» (кінець 1920 – початок 1930-х років) (Тбілісі, Грузія, 2022);
 • Відносини країн Південного Кавказу з Україною (1991–2021 рр.) (Тбілісі, Грузія, 2022);
 • Грузинсько-українські відносини: історія та сучасність (Тбілісі, Грузія, 2021);
 • Азербайджансько-українські відносини 1991–2018 рр. та питання територіальної цілісності Азербайджанської Республіки й України (Баку, Азербайджанська Республіка, 2019);
 • Азербайджансько-українські відносини: історія та сучасність (Баку, Азербайджанська Республіка, 2018);
 • Україна, Азербайджан і Кавказ у європейській торгівлі енергоносіями (Баку, Азербайджанська Республіка, 2017);
 • Політика держав Центральної Європи щодо УСРР (початок 1920-х років) (Пінськ, Республіка Білорусь, 2016).

Сфера наукових інтересів

Історія відносин країн Сходу з Україною, кавказознавство, історія сходознавства.

Член редколегій іноземних наукових журналів:

 • Кавказознавство (Баку, Азербайджан);
 • Кавказ і світ (Тбілісі, Грузія).

Організатор наукових конференцій та семінарів:

 • Тюркологічні читання;
 • Кавказознавчі зустрічі;
 • Крим у координатах історії.

Автор близько 170 наукових публікацій. Публікації 2015–2022 років:

 1. Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з освітніми й науковими установами країн Сходу (друга половина 1940-х – 1950-ті роки) // XXV Сходознавчі читання А.Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції. – 10 листопада 2022 р. – Київ: Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. – С. 163-167.
 2. Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з освітніми й науковими установами країн Заходу (1944–1975 рр.) // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2022. – № – C. 71-85.
 3. Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з освітніми й науковими установами країн Північної і Південної Америки (1944–1975 рр.) // Американська історія та політика: науковий журнал. – К., 2022 – № 14. – С. 32-44.
 4. Зв’язки КДУ імені Т. Г. Шевченка з освітніми й науковими установами країн Сходу (перша половина 1960-х років) // VI Конгрес сходознавців: збірник матеріалів, м. Київ, 3 грудня 2022 року. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Львів-Торунь: Liha-Pras, 2022. – С. 20-24.
 5. Юсиф Везиров та Україна // Сходознавство. Актуальність та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 6 травня 2022 р.). – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 198-200.
 6. Життя та діяльність Абульфата Талишинського (1885–1949 рр.) // Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей II Міжнародної науково-методичної конференції, 19 березня 2021 р. – Х.: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 128-130.
 7. Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з науковими й освітніми установами країн «соціалістичного блоку» (1944–1964 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2021. – №4 (151). – С. 60-65.
 8. Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з науковими й освітніми установами країн «соціалістичного блоку» (1964–1975 рр.) // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2021. – № 20. – С. 87-104.
 9. Крим у зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Крим у координатах історії: Збірник матеріалів наукового семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / Упорядники І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – С. 100-101.
 10. Позиція Турецької Республіки щодо анексії РФ українського Криму // Крим у координатах історії: Збірник матеріалів другого наукового семінару (Київ, 1 жовтня 2021 р.) / Упорядники І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – С. 70-77.
 11. Торговельні зв’язки УСРР з Чехословаччиною (початок 1920-х років) // Історія торгівлі, податків та мита: XV Міжнародна наукова конференція: Матеріали доповідей (21-22 жовтня, Дніпро) / НАН України, Інститут історії України; МОН України, Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2021. – С. 69-71.
 12. Українське азербайджанознавство в 1991–2021 роках у науці й освіті. – Кавказознавство: науково-теоретичний журнал / Інститут кавказознавства НАНА, (Баку, Азербайджанська Республіка). – Баку, 2021. – № 1 (2). – С. 109-122.
 13. Азербайджансько-українські відносини 1991–2018 рр. та питання територіальної цілісності Азербайджанської Республіки й України // II Міжнародний форум кавказознавців: наукові праці, м. Баку, 23-24 травня 2019 р. – Баку: РС Поліграф, 2020. – С. 88.
 14. Відновлення та розвиток сходознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка (1991–2001рр.) // III-IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів, м. Київ, 23-24 грудня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020. – Ч. 2. – С. 224-228.
 15. Відомі азербайджанці – студенти та випускники київських вишів початку XX ст. // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення: Програма та матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 27 травня 2020 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн; НАН Азербайджану, Інститут історії ім. А. А. Бакіханова. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, – С. 30-49.
 16. Геноцид українського та азербайджанського народів: історичні паралелі // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення: Програма та матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 27 травня 2020 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн; НАН Азербайджану, Інститут історії ім. А. А. Бакіханова. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, – С. 56-63.
 17. Історія турецько-українських відносин: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни для студентів освітньої програми «Сходознавство» спеціалізації «Історія країн Близького та Середнього Сходу» освітнього рівня першого (бакалаврського). – Київ-Ніжин, 2020. – 63 с.
 18. Польща в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. – С. 42-51.
 19. Студенти-китайці в КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1950-ті – початок 1960-х років) // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 74-78.
 20. Торгівельна діяльність УСРР в Італії (початок 1920-х років) // Історія торгівлі, податків та мита: Тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції (Дніпро, 22-23 жовтня 2020 року) / Міністерство освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів; НАН України, Інститут історії України; РНЦ всесвітньої митної організації / Наукова ред. О. О. Дячок, В. В. Шевченко; Упоряд. О. О. Дячок. – Київ, 2020. – С. 81-83.
 21. Австрія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – К.: Логос, 2019. – Вип.  – С.120-131.
 22. «Азербайджанці Києва» як перспективний екскурсійний маршрут міста // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Київ: Фоліант, 2019. – С. 184-192.
 23. Життя та діяльність першого офіційного представника Азербайджану в Україні Джаліла Садихова (1888 – 1937рр.) // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – К.: Логос, – Ч. 2. – С. 237-247.
 24. Італія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 2(141). – К.: ВПЦ «Київський університет», – С. 14-18.
 25. Торгівельна діяльність УСРР в Австрії (початок 1920-х років) // Історія торгівлі, податків та мита: Тези доповідей XIII міжнародної наукової конференції (Дніпро, 24-25 жовтня 2019 р.) / НАН України, Інститут історії України; МОН України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпро-Київ, 2019. – С. 65-67.
 26. Чехословаччина в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. –Вип. 4 (143). – К.: ВПЦ «Київський університет», С. 21-29.
 27. Азербайджансько-українські відносини: історія та сучасність // Міждержавні відносини на Кавказі, 100 років тому й сьогодні: зб. матеріалів доповідей. – Баку: МТМ Innovation, 2018. – С. 116-124.
 28. Політика Німеччини щодо радянської України (початок 1920-х років) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 307-314.
 29. Торгівельна діяльність УСРР у Туреччині (початок 1920-х років) // Історія торгівлі, податків та мита: Тези доповідей XII  міжнародної наукової конференції, Дніпро, 25-26 жовтня 2018 р. – К.: Вид-во НАН України, – С. 89-91.
 30. Торгівельні зв’язки між УСРР та АзСРР (початок 1920-х років) // Кавказознавчі читання: Зб. матер. міжнар. нак.-практ. семінару, Київ 18 тарвня 2018 р. – Вид-во НДУім. Миколи Гоголя, – С. 102-104.
 31. Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921–1923 рр.) // Україна дипломатична: науковий щорічник. – Вип. XIX (16) . -К., 2018. – С. 114-129.
 32. Життя та діяльність першого офіційного представника Азербайджану в Україні Джаліла Садихова (1888–1937 рр.) // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2017. – С. 725-730.
 33. Держави Центральної Європи у налагодженні офіційних відносин з УСРР (початок 1920-х років) // Європейські історичні студії. – – № 6. – С. С. 120-138.
 34. Політика демократичних держав і радянських республік «постімперського простору» щодо УСРР (1919–1923 рр.) // Держави Центральної та Східної Європи в історичній перспективі: зб. наук. ст. та матер. II Міжнар. наук. конф., Пінськ 24-25 листопада 2017: у 2 ч. / Поліськ. держ. у-т; під ред. Р. Б. Гагуа. – Пінськ: Поліськ. ДУ, 2017. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 166-172.
 35. Студенти-азербайджанці в Київському комерційному інституті (1906–1917 рр.) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 60-74.
 36. Україна, Азербайджан та Кавказ в європейській торгівлі енергоносіями // Перший міжнародний форум кавказознавців: Зб. матеріалів доповідей. – Баку: МТМ Innovation, 2017. – С. 218-224.
 37. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р. // Австрія й Україна на історичних перехрестях: наук. зб. – К., 2016. – С. 186-193.
 38. Діяльність Бакинського відділення «Укрдержбуду» (1923–1924 рр.) // Праці Інституту історії НАН Азербайджану. – 2016. – Т. 61. – С. 91-100.
 39. Нові відомості з життя та діяльності Сони-ханум Ахундової (1893–1982 рр.) // Дні науки історичного факультету-2016 (до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського): матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2016. – С. С. 58-60.
 40. Нові відомості про життя та діяльність Абульфата Талишинського (1885–1949 рр.) // Шевченківська весна – 2016: історія: матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2016. – С. 53-56.
 41. Нові відомості про життя та діяльність Юсифа Везирова “Чеменземинли” (1887–1943 рр.) // Сучасні тенденції сходознавства: зб. наук. праць за матеріалами XII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – С. 53-56.
 42. Політика держав Центральної Європи щодо УСРР (початок 1920-х років) // Держави Центральної та Східної Європи в історичній перспективі: зб. наук. ст. та матер. Міжн. наук. конф. – Пінськ, 2016. – С. 143-153.
 43. США у зовнішній політиці УСРР на початку 1920-х років // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Збірник матеріалів III Американознавчої мультидисциплінарної конференції. – Київ, 2016. – С. 38-40.
 44. Азербайджанці у м. Києві в 1900–1919 рр. // XIX Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16-17 жовтня 2015 р. – Київ, 2015. – С. 43-44.