PC029469

Шевченко Наталія Ігорівна 

Кандидат історичних наук, доцент

Наукова біографія

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999 р.), спеціалізуючись на кафедрі Нової та новітньої історії зарубіжних країн. Навчалась в аспірантурі історичного факультету КНУ (1999-2002 рр.). У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини ХХ ст.» (науковий керівник – к.і.н., доц. Павленко В. М.).

Викладацька діяльність

Працювала асистентом (2001 – 2008 рр.) кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2008 р. доцент цієї ж кафедри. З 2018 р. є керівником Центру латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» /на громадських засадах/ кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Історичного факультету.

Викладає курси:

«Нова та новітня історія країн Латинської Америки», «Історико-цивілізаційна спадщина та туристичний потенціал  країн Латинської Америки та Карибського басейну», «Наукова робота дослідника з європейських студій (Нова та Новітня доба)», «Наукова робота історика-американіста (Нова та Новітня доба)», «Латинська Америка в епоху глобалізації» та «Нова історія країн Азії та Африки» для студентів ОП «Американістика та європейські студії», ОП «Історія» та ОП «Сходознавство» ОР Бакалавр; «Сучасна історія країн Латинської Америки», «Історичний туризм в країнах Латинської Америки», «Історія колоніалізму», «Радикалізм в Латинській Америці в ХХ – на початку XXI cт.» для студентів ОП «Американістика та європейські студії», ОП «Сходознавство», ОП «Історичне туризмознавство» та ОП «Історія» ОР Магістр.

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень включає:

 • міжамериканські відносини та інтеграційні процеси в Західній півкулі;
 • українсько-латиноамериканські відносини;
 • прояви радикалізму в латиноамериканських суспільствах;
 • теорія і практика мультикультуралізму;
 • історія колоніальної експансії Західних держав у XVI – ХХ ст.

Стажування і гранти

Проходила стажування у Центрально-Європейському Університеті /Будапешт, Угорщина/ (листопад 2000 р), в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі міжнародних організацій та дипломатичної служби /вересень-грудень 2012 р., в ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України» /лютий – травень 2020, без відриву від викладання/, за програмою  академічної мобільності ERASMUS KA107 перебувала в Університеті м. Кадіс (Іспанія) у вересні 2017 р.

Участь у наукових конференціях (2019 – 2023 рр.)

 • Міжнародна наукова конференція «Китай у «Нову епоху»: до 70-річчя утворення КНР», ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України, Інститут Конфуція, Київський Національний лінгвістичний університет (Київ, 21 березня 2019 р.).
 • X Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kyiv, Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv (20.09.2020).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми війни і миру в історії країн Європи», ДУ Інститут Всесвітньої історії НАН України (26 березня 2020 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Перші тюркологічні читання», присвячені 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського. КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (05 лютого 2021 р.)
 • Міжнародна наукова онлайн-конференція «Спорт: історія та сучасність», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (28 травня 2021 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми історії зарубіжних країн в новий та новітній час», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (10 травня 2022 р.).
 • Міжнародна наукова конференція «Україна-Латинська Америка: 30 років співпраці, до 100-річчя з Дня народження українського вченого Ю.В. Кнорозова», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (25 листопада 2022 р.).
 • Наукова конференція «США: політика, суспільство, культура – 2023», Київський національний університет імені Тараса Шевченка (26 січня 2023 р.).

Участь у круглих столах, наукових семінарах та експертних обговореннях (2019 – 2023 рр.)

 • Другий міжнародний науково-практичний семінарі «Релігія та церква в латиноамериканському суспільстві. Українські церкви у Латинській Америці», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет (Київ, 22 березня 2019 р.).
 • Круглий стіл «Between Pivots: Latin America in Ukrainian Foreign Policy», Рада зовнішньої політики «Українська Призма», Міжнародний фонд “Відродження” за участі заступника міністра закордонних справ Є. Єніна та Посла Бразилії в Україні Освалдо Біато (13 липня 2020 р.).
 • Круглий стіл «В.К. Піскорський та проблеми вивчення всесвітньої історії в Університеті Св. Володимира», Київський національний університет імені Тараса Шевченка (20 вересня 2020 р.).
 • Перший Всеукраїнський семінар (вебінар) «Крим в координатах історії». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, (20 травня 2021 р.).
 • Міжнародний круглий стіл «Повернути Крим: від декларацій до практичних дій», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ГО «Інститут демократизації та розвитку», ГО «Інститут світової політики» (30 червня 2021 р.).
 • Круглий стіл «Зовнішньополітичні координати Латинської Америки: місце кримської проблематики», Рада зовнішньої політики «Українська Призма», за участі Надзвичайних та Повноважних Послів України в Мексиці, Бразилії, Тимчасово повіреного в справах України в Аргентині та заступника постійного представника Постійного представництва України при ООН (27 жовтня 2021 р.).
 • Міжнародний круглий стіл «Україна та Бразилія – 30 років дипломатичних відносин». Київ-Бразиліа, (онлайн-подія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (11 лютого 2022 року) за участі Тимчасово повіреного в справах України в Бразилії.

Редагування  наукових журналів

Член редколегії наукового часопису «Американська історія та політика» (з 2016 р.).

Членство у громадських організаціях:

 • Асоційований експерт ГО Рада зовнішньої політики «Українська призма». http://prismua.org/
 • Член ГО «Українська Асоціація американістики». http://uaas.org.ua/
 • Член Асоціації іспаністів України. http://ahiucr.org.ua/

Основні публікації

Книги та розділи в книгах:

 1. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки. XVII – 60-ті роки ХІХ століття : підручник / Б.М. Гончар, О.П. Машевський, Н.С. Папенко та ін. ; за ред. Б.М. Гончара. – К. :Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 735 с./у співавторстві/
 2. Історія в термінах і поняттях: Довідник: Навч.посіб. / за заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. /поняття Герілья, Історія гендерна, Модус вівенді, Люмпени, Работоргівля, Рабство/.
 3. Шевченко Н. І. Міжнародна співпраця Київського університету (1944-1991) // Історія Київського університету : монографія : у 2 т. / О. В. Вербовий, І. М. Мороз, О. В. Даниленко та ін. ; за ред. Л. В. Губерського, І. К. Патриляка, В. Ф. Колесника, А. І. Чуткого. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – Т. 2. – С. 1017-1059. (2,5 друк. арк.)
 4. Шевченко Н. І., Шемета Ю. М. Міжнародні зв’язки Київського університету в роки незалежності України // Історія Київського університету : монографія : у 2 т. / О. В. Вербовий, І. М. Мороз, О. В. Даниленко та ін. ; за ред. Л. В. Губерського, І. К. Патриляка, В. Ф. Колесника, А. І. Чуткого. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – Т. 2. –С. 1271 – 1486 (авторський внесок 4,2 друк. арк.).
 5. Шевченко Н. І. Аргентина // Світова історія XX–XXI століть. Енциклопедичний словник. У 2 т. Т. 1. А–К / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 69- 77 (співавтор Таран М. А.)
 6. Шевченко Н. І. Бразилія // Світова історія XX–XXI століть. Енциклопедичний словник. У 2 т. Т. 1. А–К / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 166 -175 (співавтор Таран М. А.)
 7. Шевченко Н. І. Куба // Світова історія XX–XXI століть. Енциклопедичний словник. У 2 т. Т. 1. А–К / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 665- 673.
 8. Шевченко Н. І. Мексика // Світова історія XX–XXI століть. Енциклопедичний словник. У 2 т. Т. 2. Л–Я / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 79-91 (співавтор Таран М. А.)
 9. Шевченко Н. І. Чилі // Світова історія XX–XXI століть. Енциклопедичний словник. У 2 т. Т. 2. Л–Я / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 674-682 (співавтор Таран М. А.)

Наукові статті:

 1. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків др. пол. ХХ ст. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2000. – Вип. 49. – С. 29 –34.
 2. Британський історик К. Расел про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2002. – Вип. 59–60.–С. 110–114.
 3. Стан та перспективи дослідження Англійської революції середини XVII ст. в сучасній вітчизняній історіографії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. – К., 2002. – Вип. 63–64. – С. 137–138.
 4. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII ст. у творчості Максима Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – К., 2003. – Вип.1–2. – С. 94–101.
 5. “Collective Portraits” of English state–Power Holders of the first half of the 17thcentury in the Studies of Modern British Historians // Ethnic History of European Nations. –Kyiv, 2003. – №14: Current Directions in Historical–Ethnological Research: Tendencies and –P. 107–110.
 6. Офіційні документи органів центральної та місцевої адміністрації як джерела з політичної та адміністративної історії Англії першої половини XVII століття // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. – К., 2003. – Вип. 68–70. – С. 47–50.
 7. Адміністративна структура ранньостюартівської Англії в дослідженнях британського історика Ґ. Ейлмера // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2005. – Вип. 77. – С. 35–37.
 8. “Шотландський фактор” в англійській історії першої половини XVII ст. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Історія. –К., 2005. – Вип. 80. – С.53–56.
 9. “Ірландський фактор” у британській історії першої половини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип. 89–90. – С.58–61.
 10. Парламент у ранньостюартівській Англії: спроба переосмислення (за матеріалами британської історіографічної дискусії останньої третини XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип. 89–90. – С. 114–116.
 11. Британська криза першої половини XVII ст. як “проблема” багатоскладового королівства” (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2007. – Вип. 91–93. – С. 73–74.
 12. Міжнародна грантова підтримка наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008 – 2011 рр. // Вісник КНУ. Історія. – Вип.2 (115). – 2013. – С. 63-67.
 13. Підготовка іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991 – 2011 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць у 2-х ч. – Вип. 112, Ч.1. – 2013. – С.113-120.
 14. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008 – 2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В. Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль): Зб. наук. статей. – Київ: «ЛОГОС», 2013. – С. 261-264.
 15. Латинська Америка // Українська призма: Зовнішня політика 2015: щорічне аналітичне дослідження. – Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні, 2016. – С. 111-114. – /укр.,англ./. – Режим доступу: http://prismua.org/wp-content/uploads/2016/03/A5-prizma-finish.pdf
 16. Шевченко Н. І. Круглий стіл пам’яті Володимира Піскорського у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Європейські історичні студії : наук. журнал. – 2020. – №15. – С. 143-149. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/volume-15/.
 17. Шевченко Н. І. Наукова школа істориків-американістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Борис Михайлович Гончар // Американська історія та політика. №9, 2020. – С.114-125 (співавтори Машевський О. П., Таран М. А.) – URL: https://drive.google.com/file/d/1SqDD8qwZh6NottCXLh5qhU20HZy51xzK/view
 18. Шевченко Н. Латинська Америка та Карибський басейн: інтереси України : аналітична записка. – 2020. – URL: http://prismua.org.tilda.ws/lac
 19. Nataliya Shevchenko, Yuliia Shemeta. Spanish Students at the Taras Shevchenko National University of Kyiv: the late 20th and early 21st centuries // Європейські історичні студії, №20. – 2021. – С. 161-171 http://eustudies.history.knu.ua/uk/20-2021-shevchenko-shemeta/
 20. Шевченко Н. І. Позиції держав Латинської Америки та Карибського басейну щодо анексії Російською Федерацією Криму в 2014 році // Американська історія та політика: наук. журн. №12. –  – С. 104-122. http://www.americanstudies.history.knu.ua/uk/2021-12-shevchenko-ukr/
 21. Шевченко Н. Латинська Америка // Українська Призма: зовнішня політика 2021 [Ел. версія]. C. 201-210. – URL: http://prismua.org/wp-content/uploads/2022/06/UPFP-21-vers8PRESS.pdf

Виступи на телеефірах (2019-2023)

 1. Прямий ефір на UkrLife TV «Політична криза у Венесуелі: зіткнення США, Китаю та Росії». Режим доступу: http://www.ukrlife.tv/video/politika/politichna-kriza-u-venesueli-zitknennia-ssha-kitaiu-ta-rosiyi-nataliia-shevchenko?fbclid=IwAR09W_AvaL8StrryakQmI_490flfHJMS5bGpAh01zxg0um6PGvufflKSxy8 (25.01.2019 р.)
 2. Участь в ефірі програми «Світ» : Президенти Венесуели, Brexit, стіна на кордоні з Мексикою // Громадське ТВ. Світ. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iQwbwA9q-Fs&fbclid=IwAR2R9M1Ft6AQelqFli30gSppGX6UW0abwJus7kFtSBKBN6AxH_U0NY-yTYg (29.01.2019 р.)
 3. Запис для каналу MNews «Конфликт в Венесуэле: что нужно знать о Мадуро и Гуайдо». – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vEQOrK5JpsA&t=14s&fbclid=IwAR3f8MM3m3ciMzO68Vzbs8V4XKxhXpnxSEY6AgooSFelENh6H8qxfjECXtQ (30.01.2019 р.)
 4. Участь у програмі «Лицом к лицу» на каналі UA TV. Іномовлення (російська). Тема зустрічі «Кризис в Венесуэле: чего ожидать дальше?». – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=4XKmbySrHjw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR27eAhLoMpzl_wL2pFPPL1EfIK4M2Me0qf1gLCXkIhyUnaSgiZoKQjGfJo (31.01.2019 р.)
 5. Науковий коментар на тему: «Венесуела: поворотний момент» // програма «Громадське. Світ». – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=6XHPpfpJHpc (26.02.2019 р.)
 6. Науковий коментар на тему: «Венесуела між США та Росією» // програма «Громадське. Світ». – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nbPfm54Nrvw (07.05.2019 р.)
 7. Науковий коментар на тему: “Рекордні протести у Латинській Америці” // програма “Громадське. Світ.”. –

https://www.youtube.com/watch?v=pE1-FLKWmVE&fbclid=IwAR3bzkx70dskKTKYwL5RuNl6KRPZLYZW74Exod62RJ89TAPBJrFZcmDjlI8 (29.10.2019 р.)

 1. Участь у передачі «Міжнародний огляд з Юрієм Фізером» на тему: «Бунтівна Болівія у бунтівній Латинській Америці // телеканал “Еспресо” espreso.tv. – https://www.youtube.com/watch?v=_N-GacFO1Uk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1LDAgdgNJ7TUGJeHr9bUdOEEr7oKsYDAUHBPUeGzXB5YcwaEQY1AGgMIU (16.11.2019 р.)
 2. Участь у передачі «Факти тижня» на тему: «Чилійська загадка Піночета. Як правив країною кривавий диктатор» // телеканал ICTV https://www.youtube.com/watch?v=WPPlz232LKc&feature=share&fbclid=IwAR0-LhqUD2di4VrUBJR2Q8HEzckSNpmmaPT0meuzKhmklAS_0zPAbgXEM8M&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV (22.11.2020 р.).
 3. Участь у передачі «Факти тижня» на тему: «Наркоімперія Ескобара. Хто вбив кокаїнового короля» // телеканал ICTV https://www.youtube.com/watch?v=R4zHp_XieGA&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV&fbclid=IwAR3pMhPLRA3oaaPqllr2LVlKPi0IeyOrVZLiwgq_Au9YHcLPskCbIAVXdIs (29.11.2020 р.).
 4. Науковий коментар до проекту «Аугусто Пиночет. Чем запомнился чилийцам? | Последний день диктатора» // FREEDOM UA (марафон FREEДОМ на телеканале украинского иновещания UA). 3 серпня 2022 року // https://www.youtube.com/watch?v=lektxo5riPE&ab_channel=UATVChannel
 5. Науковий коментар до теми «Дешевая нефть близко?» (прямой эфир), 28 листопада 2022 року // FREEDOM UA (марафон FREEДОМ на телеканале украинского иновещания UA). – URL: https://www.youtube.com/watch?v=7ecKPT9LYg4&ab_channel=%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%86 ( з 01:46:16 по 01:55:09)
 6. Бразильський Трамп. Що стоїть за штурмом урядового кварталу у Бразилії. Олена Куренкова, Олег Павлюк — субота, 14 січня 2023, 19:27 – Світ не sweet. Подкаст про міжнародку // Українська правда. – https://www.pravda.com.ua/podcasts/63c2e4ae29c3f/2023/01/14/7384881/