Taran

Таран Макар Анатолійович
Кандидат історичних наук, доцент

Спеціалізується на проблемах історії та міжнародних відносин країн Північно-Східної Азії. Проходив стажування на Тайвані та в США. В 2002 захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Викладає та займається дослідницькою роботою на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету. Автор понад 20 статей з проблем американо-китайських відносин, китайсько-тайванських відносин. Випускник програми ім. Фулбрайта. Програма стажування в США (2010 – Arizona State University, Political Science. Visiting Scholar). В липні 2015 р. брав участь у Програмі для молодих китаєзнавців (Пекін, КНР). Проходив стажування в Університеті закордонних справ Китаю. (On July, 2015 he completed related courses of the Visiting Program for Young Sinologist. Visiting Institution: China Foreign Affairs University.) Протягом 22-24 червня 2016 р. брав участь у 17-th American Studies Summer Institute. (On June 22-24, 2016 participated in the 17-th American Studies Summer Institute “U.S. Presidential Elections: Window into American Society”, at the American Center “America House”, Kyiv, Ukraine.) В липні 2016 р. брав участь у програмі «Китайська філософська та суспільно-політична думка» (Гонконг, Тайвань, КНР). (On July 2016 he completed The Inaugural Program in Chinese Studies (Sinological Development Charitable Foundation): The Chinese University of Hong Kong, Soochow University (Taiwan), China Academy of Translation, Peking University, School of Oriental and African Studies, University of London.)

Контактні дані:
моб. тел.: (+380-066) 243-52-60
ел. пошта: makar_t@hotmail.com
Skype: taran.makar

Коло наукових інтересів:
– Зовнішня політика КНР
– Внутрішньополітичні процеси та зовнішня політика Тайваню.

Основні напрямки дослідницької роботи:
– «Китайська політика» США;
– Зовнішня політика КНР в період «реформ та відкритості»;
– Відносини між КНР та Тайванем в контексті розв’язання проблеми «одного Китаю».

Відомості про дисертаційне дослідження:
«Тайванська проблема в зовнішній політиці США в 1990-і роки», 2002., Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лекційні курси:
– Нова та новітня історія Азії та Африки
– Східна Азія (регіонознавство)
– Відносини між США та Китаєм: історія та сучасний стан
– Зовнішня політика та дипломатія Китаю на сучасному етапі.

Основні наукові праці :

 1. Проблема политического объединения Китая: позиции вовлеченных сторон // Сборник, посвященный памяти Гиви Кигурадзе. Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили. Кафедра новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Тбилиси, 1998. – С.40-50.
 2. США, КНР і Тайвань: трикутник взаємодії і суперечностей в 90-і роки ХХ ст. // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Вип.2. – К., 1999. – С.22-31. (Співавтор Гончар Б.М.)
 3. Тайвань у військово-стратегічних планах США і проблема об`єднання Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2000. – Вип. 46. – С.33-36. (Співавтор Гончар Ю.Б.)
 4. Проблема впливу визначення терміна “один Китай” на перспективи об`єднання між КНР та Тайванем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сходознавство. – 2001. – Вип.6. – С.73-79.
 5. Один з азійських “тигрів” // Політика і час. – 2001. – №12. – С.76-83.
 6. Американо-китайські відносини та фактор безпеки Тайваню в 1990-і роки (сприйняття Вашингтоном деяких конфліктних аспектів) // Сходознавство. – 2001. – №13-14. – С.38-49.
 7. Демократія та суспільство: історичний досвід Тайваню // Історичний журнал. – 2003. – №2. – С.43-49.
 8. Китайсько-тайванські відносини: економічне взаємотяжіння та політико-ідеологічні суперечності // Східний світ. – 2003. – №2. – С.103-113.
 9. Новий зміст “старих” проблем (Американо-китайські відносини) // Політика і час. – 2003. – №8. – С.76-82.
 10. КНР – Латинська Америка: реалії економічного співробітництва та політичний підтекст // Науковий вісник Дипломатичної Академії при МЗС України. – 2004. – Вип. 10. – Ч.ІІ. – С.30-42.
 11. Вплив політики адміністрацій Б.Клінтона (1993-2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці // Східний світ. – 2005. – №2. – С.95-101.
 12. Холодне рукостискання на фоні гарячої «дипломатичної війни» (китайсько-тайванське суперництво як протиборство двох зовнішньополітичних стратегій) // Китайська цивілізація: історія та сучасність. – 2005. – С.78-90.
 13. Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: нова ідейно-теоретична й правова основа (1979-1990) // Східний світ. – 2006. – №2. – С.95-100.
 14. Тайвань в американській політиці „стримування та ізоляції” КНР на Далекому Сході (1949-1969 рр.) // Вісник Київського національного інуверситету імені Тараса Шевченка. Історія. 2006. – Вип. 87-88. – С.53-56.
 15. Комуністична Партія Китаю в державно-суспільній системі КНР у період „Реформ та відкритості”: спроби пристосування до нових суспільно-політичних реалій // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2007. – С.117-123.
 16. Не друзья и не враги: американо-китайские отношения на рубеже веков // Атташе. Военная дипломатия. – 2007. – №3. – С.26-31.
 17. Кризи 1995-96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ. – 2007. – №4. – С.88-93.
 18. Статті: Аргентина, Бразилія, Казахстан, Китай, Мексика, Чилі, Японія в енциклопедичному словнику „Світова історія: ХХ століття”. – Львів: Літопис, 2008 (загальним обсягом 6 аркушів).
 19. Inertia of the Past and Impacts of the Future. Political Crises of 2004-05 and 2007 in Ukraine and Foreign Policy Implications // Journal of Russian Studies (Graduate Institute of Russian Studies. National Chengchi University. Taipei. Taiwan). – June 2008. – №8. – PP.55-78.
 20. Попытки концептуальной адаптации «тайваньской» политики администрации Дж. Буша-младшего к новой военно-политической ситуации в Тайваньском проливе // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Межвуз. сб. науч. тр. Вып.4. – Курск, 2012. – 336 с. – СС.239-250.
 21. Регіональні виміри та глобальна проекція «м’якої сили»: зовнішня політика Китаю на початку ХХІ ст. //Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі. Колективна монографія. – К., І-т сходознавства НАН України, 2012. – 220 с. – сс.108-121.
 22. Отношения между США и КНР: чем они могут быть интересны Украине? // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 2. – Київ: Інститут сходознавства ім.. А.Ю.Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2012. – 150 с. – сс.31-37.
 23. Тайваньская політика США в ХХІ веке: преемственность в условиях эволюции глобальных приоритетов // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 5. – Курск, 2013. – 370 с. – сс.182-198.
 24. Китайські концепти щодо відносин із США: формування основ стратегічної поведінки // Китаєзнавчі дослідження, 2014, №1-2, сс.61-66.
 25. «Піднесення» Китаю: творення гармонії чи породження конфлікту? // Східний Світ. – 2015. – №2. – сс.131-139.
 26. Тема “прав людини” в американсько-китайських відносинах: протистояння відмінних цивілізаційно-історичних ідентичностей // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1-2. – 220 с. – сс. 51-57.
 27. The U.S.`s Strings Attached Strategy for China and the Reestablishment of Relations with Russia: General Objectives, Diferent Results // Historical Studies (Hanoi, Vietnam). – 2015. – №12(476). – сс.. 56 – 62. (В’єтнамською мовою).
 28. China`s images in Ukraine // China & the World. Cultural Exchange, 2016. (Китайською мовою)
 29. Відносини між США та Китаєм: чим вони можуть бути цікавими для України? // Збірник статей, Шанхай, 2016 р. (китайською мовою)