new_img

Сухобокова Ольга Олегівна

Кандидат історичних наук, доцент

 • Випускниця історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005 р., з відзнакою). Магістр історії.
 • У  2005 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі новітньої історії України  КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія України».
 • Кандидатська дисертація «Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883 – 1953 рр.)» (2008 р.) (науковий керівник – д.і.н., проф., член-кор. НАН України В.М. Даниленко).
 • Вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (2014).

Професійна діяльність

 • З 2008 р. працює на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: асистент (2008 – 2012), доцент (з 2012 р.).
 • Відповідальний секретар фахового наукового журналу з історичних наук «Американська історія та політика», http://www.americanstudies.history.knu.ua/uk/sample-page/
 • Очолює департамент української діаспори в країнах Америки Української асоціації американістики.
 • Проводить активну науково-популяризаторську діяльність, співпрацює з українськими за зарубіжними медіа.  Засновниця, редакторка та авторка популярної освітньої фейсбук-сторінки «Diaspora.ua», https://www.facebook.com/history.diaspora

Впродовж останніх років викладає такі дисципліни :

 • «Нова історія країн Азії та Африки»
 •  «Нова і новітня історія країн Азії та Африки»
 • «Історія Канади»
 • «Історія української діаспори в США, Канаді та Латинській Америці»
 • «Американські митці українського походження»
 •  «Інтеграція емігрантів у американське і канадське суспільства (на прикладі українців)»
 • «Українська громада в країнах Сходу»

Організаторка низки науково-практичних та навчально-методичних заходів кафедри, в тому числі виступів, презентацій, лекцій-дискусій іноземних експертів та діячів української діаспори. Зокрема, лекції віце-президентки Світового Конгресу Українців Наталії Пошивайло-Таулер «Становлення і діяльність української діаспори в Новій Зеландії», 4 лютого 2022 р. та проведення курсу лекцій Адріана Кармазина «Вибори в США 2020 – виклики для демократії і медіа» для студентів ОП «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)», листопад 2021 р.

З метою підвищення кваліфікації пройшла стажування в ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (січень – квітень 2020 р.), а також низку тренінгів, зокрема «KNU Teach Week» та ін.

Сфера наукових інтересів:

Історія та сучасний стан української діаспори в США і Канаді, її інтеграція в суспільно-політичне життя американського та канадського суспільств; українська діаспора в країнах Європи та Сходу; українська політична еміграція у Чехословаччині міжвоєнного періоду; Українська національна революція 1917–1921 рр.; історія Канади; підтримка України іншими державами та українською діаспорою під час російсько-української війни (2014 – 2023).

Учасниця понад 50  міжнародних конференцій і круглих столів, зокрема:

 • Міжнародний науковий семінар «Україна та Бразилія – 30 років дипломатичних відносин». Київ-Бразиліа, 11 лютого 2022 р.
 • Міжнародний науково-методичний семінар «Особливості виборчої кампанії у США та перспективи українсько-американських відносин». Київ-Вашингтон, 29 січня 2021 р.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика». ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАНУ, Київ, 31 березня 2021 р.
 • Науковий вебінар «Крим у координатах історії», КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 17 травня 2021 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція Dynamics of Development of World Science». Ванкувер (Канада), 22-24 січня 2020 р.
 • Міжнародна конференція «Сходознавство: актуальність і перспективи», Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди. 20 березня 2020 р.

Авторка понад 150 наукових, науково-популярних та навчальних праць.  

Серед них:

Монографії, розділи в колективних монографіях

 • Шлях до волі: Никифор Григоріїв (1883 – 1953): [монографія ] / Ольга Сухобокова. – Київ-Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 608 с.
 • Політична та військова допомога країн Балтії Україні у перші місяці повномасштабної російсько-української війни // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022, 661-670. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-79
 • «Допомагати Україні – це особиста і сімейна справа Канади»: канадська Підтримка України на початку російської збройної агресії (2014-2015 рр.) // Polityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Tom 1, R. Kordonski, A. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Olsztyn–Lwów 2021, 246–260. http://www.uwm.edu.pl/inp/docs/polityka-zagraniczna-1.pdf
 • Київський університет за ліберального статуту (1864 – 1884) / Надтока О., Сухобокова О. // Історія Київського університету: монографія в 2 т. / за ред. Л.В.Губерського, І.К. Патриляка, В.Ф.Колесника, А.І.Чуткого. К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. Т.1. С.91-126.
 • Допомога уряду Японії Україні в умовах російської агресії (2014-2017 рр.) // Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, Tom 5, R. Kordonski, A. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017,109-122.
 • Розвиток Київського університету за ліберального статуту // Історія Київського університету: монографія / Надтока О., Сухобокова О. /кер.авт.кол. В.Ф.Колесник. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. С.91-126.

Підручники, посібники

 • Італійські землі в першій половині ХІХ століття. Об’єднання Італії  / О.Сухобокова // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б. М. Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. – К.: ВПЦ Київський університет», 2013. 735 с. С. 544 – 590.
 • Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Українська діаспора у США, Канаді та Латинській Америці» для студентів освітньої програми «Американістика та європейські студії», 032 – історія та археологія. / О.О. Сухобокова. К.: ВД «Дизайн-принт», 2019.  62 с.
 • Навчально-методичний комплекс «Нова історія країн Азії та Африки»: програма курсу, завдання, для самостійної роботи та рекомендована література / О.О. Сухобокова.  Київ Print4you, 2021. 85с.

Енциклопедії

Низка статей в «Енциклопедії історії України» та «Енциклопедії сучасної України», зокрема:

 • Українська служба Голосу Америки // Енциклопедія історії України. – Том «Україна-Українці». К.: Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2019.  С.677.
 • «Український голос» – часопис (Канада) // Там само.  С.725.
 • Український конгресовий комітет Америки // Там само.  С.747-748
 • Український народний союз // Там само. С.752-753
 • Український робітничий університет у Празі // Там само. С.772-773.
 • Нагайло Богдан // Енциклопедія сучасної України. / Інститут енциклопедичних досліджень НАН УкраїниС. 295. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=71443
 • Найтінгейл Флоренс // Там само, 2020. Т.22.  С.393.   http://esu.com.ua/search_articles.php?id=71746
 • Онтаріо // Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. Т. 24. URL: https://esu.com.ua/article-75988
 • Ошава //  Там само. URL: https://esu.com.ua/article-77509

Наукові статті:

 • Гуманітарна допомога країн Балтії Україні на початку повномасштабної війни росії проти України (лютий – травень 2022) // Європейські історичні студії. 2022. № 21.  DOIhttps://doi.org/10.17721/2524-048X.2022.21.8
 • Політика канадських урядів щодо української імміграції у 1910-х – 1930-х рр. // Американська історія та політика. №11. С. 34-45.  DOI: 10.17721/2521-1706.2021.11.3
 • «Папа для України»: Гуманітарна допомога Ватикану Україні в умовах російської агресії // Європейські історичні студії. 2020. №16. DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.16.13
 • Українська громада в Туреччині: від національної спільноти до діаспори // Східний Світ. 2021. №3. С.135–148. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.135
 • Празька група УПСР та створення Соціалістичної ліги нового Сходу // Східноєвропейський історичний вісник. 2018.  Вип.6. С.133-139. DOI:10.24919/2519-058x.6.123766
 • «We Shall Tell You the Truth»: «Voice of America» in the Global Information Space (1940-ies – beginning of the XXI century) // Intermarum: history, policy, culture. 2020. Is.7.  DOI: https://doi.org/10.33287/112008
 • Гуманітарна допомога Італії Україні в 2014 –2018 рр.// Європейські історичні студії. 2019. Ч.12. С.107-124. http://eustudies.history.knu.ua/gumanitarna-dopomoga-italiyi-ukrayini-v-2014-2018-rr/
 • Громадсько-політична та культурна діяльність Никифора Григорієва в США і Канаді (1938 – 1948) // Проблеми всесвітньої історії.  № 1 (7), 2019.  С. 177-191.
 • Спроба створення єдиного національного фронту на еміграції українськими соціалістами в першій половині 1920-х рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. Том 2, №48 (2018). С.88-94.
 • Гуманітарна допомога Євросоюзу Україні під час російської агресії (2014 – перша половина 2015 р.) // Європейські історичні студії. №1. К., 2015. С.102-117.
 • Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р.// Історико-політичні студії. Збірник наук.праць. Серія «Історичні науки». – К., 2015. – №1(3). – С.69-75.
 • Українська громада США та українське питання у період Першої світової війни // Американська історія та політика. К., 2016. №1. С.151-161.  DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.151-161
 • Часопис «Нова Україна» у Празі (1922-1928 рр.): до 90-ї річниці від заснування // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип.18. К.: Інститут історії України, 2013. – 384 с. С.324-337.
 • Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави // Вісник КНУ. Історія. Вип. 112. К., 2012. С.47-50.
 • Шанс на незалежність: українські перспективи у Другій світовій війні у концепції Н. Я. Григорієва // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. Вип.19. грудень 2012. С.273-280.
 •  Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип.105. К., 2011. С.52-56
 • Українська шкільна освіта у Канаді // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип.18. Серія: Історія. 2010. С. 290-295.
 • Український голос з-за океану// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 15. Ч.2.  К.: Інститут історії України НАН України, 2009. С.246-260.
 • Український культурно-освітній осередок у Чехословаччині в 20-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Вип.17. Серія: Історія: Збірник наукових праць. Вінниця, 2009. С. 158-162.
 • Український Робітничий Університет у м. Празі (1927-1931) // Проблеми історії України. Факти, судження. Пошуки: міжвідомчий збірник наукових праць, Вип.17. К.: Інститут історії НАН України, 2007. С.320-335.
 • Никифор Григоріїв про Україну в системі міжнародних відносин напередодні та під час Другої світової війни //Український історичний журнал. 2006. №3. С.95-111.

Редагування та упорядкування збірників наукових матеріалів:

 •  «Sharing America’s Story with Ukraine: The Voice of America’s Ukrainian Service, 1949–2019 – a collection of articles and essays in commemoration of the 70th anniversary of the Ukrainian Service of the Voice of America / Edited by A. Karmazyn, O. Mashevskyi, O. Sukhobokova. Cleveland, 2020. 191 p.
 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль. Збірник наукових статей. / Укладачі та наукові редактори О.П.Машевський, О.О. Сухобокова. К.: ЛОГОС, 2013. 282 с.

Науково-популярні публікації в медіа:

 • «Українські» вулиці за кордоном як вияв підтримки України // Ukrainian Magazine (Сhicago), 25 серпня 2022. http://surl.li/cuobv
 • Христя Фріланд: українка за походженням, яка стала віце-прем’єркою Канади // Онлайн-журнал «Українки». 2 серпня 2022. http://surl.li/cpbry
 • Знай наших: 5 етнічних українок у політичній еліті США // Онлайн-журнал «Українки». 11 травня 2022. http://surl.li/cihun
 • Як українська діаспора США боролася за незалежність України // Ukrainian Magazine (Chicago). 24.08.2021. http://surl.li/fapsg
 • Об’єднані прапором та спільною метою // Ukrainian Magazine (Chicago), 27 червня 2021. https://goo.su/cslF
 • Як «Голос Америки» заговорив українською // Україна молода, 18 грудня 2019. (№142 (5599)). С. 11.
 • Історія однієї світлини // Український погляд, 1 квітня 2019 http://surl.li/fapvn
 • Речник української демократії // Україна молода, 6 серпня 2019 (№86). С.12.
 • Наші за океаном: українці у США // Історія України, березень 2015. Ч.6 (838). С. 6-11
 • Той, хто несе перемогу: видатний українець Никифор Григоріїв // Український голос/Ukrainian Voice (Вінніпег, Канада), 11 лютого, 2013. С.12-13.

Інтерв’ю для ЗМІ,  участь в радіо і телепрограмах

 • Adrian Karmazyn. Kyiv scholar fosters appreciation for Ukrainian diaspora // The Ukrainian Weekly. November 04, 2022.
 • Знай нашу! Ольга Сухобокова – історикиня, яка на ентузіазмі створила найпопулярніший “діаспорський” проєкт і згуртувала 120 тисяч українців // Українки: український онлайн-журнал, 5 січня 2022. http://surl.li/crign
 • Маловідома сторінка української історії: Як вчитель створив Український відділ Голосу Америки // Голос Америки українською, 9 лютого 2023. http://surl.li/evjat
 • Інтерв’ю про Українську діаспору в США і Канаді на  Громадське радіо, 6 вересня 2021, https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/931098
 • Участь у телепрограмі «Кобзар і Церква – два «стовпи» українства. До 160-ї річниці смерті Тараса Шевченка  на каналі «Живе», 4 березня 2021 р. http://surl.li/fapss
 • Лігостова О. Від СРСР до агресії Росії – історію Української служби «Голосу Америки» розповіла український історик // Голос Америки, 11 грудня 2019.  http://surl.li/fapto
 • Лігостова О. З таборів переселенців у Німеччині – в журналісти. Історію Української служби “Голосу Америки” розповідає дослідниця Ольга Сухобокова 11 грудня 2019. http://surl.li/faptr
 •  Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео // Голос Америки. 12 грудня 2019 http://surl.li/faptv
 • На українську гостину: візит до Києва групи студентів та викладачів із Nazareth College // Історія України /вкладка «Всесвітня історія». №7 (103), липень 2019. С. 1-5.
 • Hronová Zuzana. Skaut z Prahy bojoval za nezávislou Ukrajinu. Z ČSR utekl před ruskými vojáky // Аktualne.cz. 9.12.2018. http://surl.li/fapvv (Прага, Чехія, коментар)
 • Українці в Канаді. Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади. // Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. 2018. №8 (912) квітень 2018. С.5-11 https://osvitaua.com/2018/04/64211/
 • За океан: Перші українці на американському континенті // Історія України (вкладка «Всесвітня історія»). 2015. №5(53), травень. С.1-9.

Відеозаписи лекцій та виступів на ютуб-каналі кафедри

 • Становлення української діаспори в США. Лекція Ольги Сухобокової. 2022 р. Американістика та євростудії. КНУ: http://surl.li/chmik
 • Українці діаспори у Другій світовій війні. Лекція Ольги Сухобокової. 2020 р. Американістика та євростудії. Іст. ф-т КНУ. http://surl.li/criib
 • Українці в Голлівуді. Лекція доц. Ольги Сухобокової. 2022 р. Американістика та євростудії. Історич. ф-т КНУ. http://surl.li/fapui
 • Позиція української діаспори щодо анексії Криму рф. Ольга Сухобокова. 2021 р. «Американістика та євростудії» КНУ: http://surl.li/fapup
 • Закордонні українці у Міжнародній акції «Озеленення планети» 2021 р. Ольга Сухобокова. Істор ф-т КНУ: http://surl.li/fapus