IMG_4281

Пількевич (Василенко) Вікторія Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент

VAV7@ukr.net

З 2002 по 2007 рр. – студентка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2007 по 2010 рр. – аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991– 2009 рр.)» (науковий керівник – к.і.н., доц. Комаренко О.Ю.).

У 2020 р. отримала вчене звання доцента.

Викладацька діяльність:

Працює викладачем кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн з 2011 р., 2011– 2020 рр. – асистент, з 2020 р. – доцент цієї кафедри.

Викладає такі курси:

 • Історія культури країн Західної Європи та Америки.
 • Історія міжнародного культурного співробітництва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки.
 • Історія міжнародних організацій ХХ – початку ХХІ ст.
 • Україна в міжнародних організаціях.
 • Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в країнах Сходу.
 • Історичне пам’яткознавство країн Сходу.
 • Історія державотворчих процесів в країнах Західної Європи та Америки.

Робота зі студентами:

 Організовує екскурсії для студентів історичного факультету. Серед них:

 • екскурсія до Музею історії української дипломатичної служби МЗС України;
 • екскурсія до «Software and Computer Museum»;
 • екскурсію в Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Керує навчальною дипломатично-документознавчою практикою студентів кафедри.

Наукова діяльність:

Коло наукових інтересів – історія міжнародних відносин, міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО і ін.), історія міжнародних культурних зв’язків, історія культури, збереження світової спадщини людства.

Працювала на посаді голови Ради Молодих Вчених історичного факультету.

Є відповідальним секретарем електронного фахового журналу «Європейські історичні студії», що індексується в міжнародних наукометричних базах.

Бере участь в організації конференцій, круглих столів кафедри:

 • відповідальний секретар конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара)», 17 – 18 березня 2016 р.,
 • відповідальний секретар Круглого столу «Президентські вибори в США: наслідки для України та світу», 8 грудня 2016 р.
 • Участь в оргкомітеті Міжнародної наукової конференції «Україна-Латинська Америка: 30 років співпраці, до 100-річчя з Дня народження українського вченого Ю.В. Кнорозова», 25 листопада 2022 р.
 • Участь в оргкомітет Всеукраїнської наукова конференція молодих вчених «США: політика, суспільство, культура», присвяченої 30-річчю встановлення дипломатичних відносин США й України, 26 січня 2022 р.
 • Участь в оргкомітеті Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «США: політика, суспільство, культура – 2023», 26 січня 2023 р.

Керує написанням наукових робіт у рамках Малої Академії Наук (МАН). Учениця 11 кл. Київської інженерної гімназії Дарницького району Сисак Марія Романівна у 2016 р. отримала призове третє місце на місті в рамках МАН за роботу «Роль видатного вченого Бориса Михайловича Гончара в історичній науці»).

 

Учасник міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, включаючи:

 • Міжнародна наукова конференція «Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону» (Київ, 2016 р.).
 • Міжнародний науковий семінар (вебінар) «Вибори в США 2020» (Київ, 2020 р.).
 • Міжнародний круглий стіл «Глобальний екологічний порядок денний сучасності: проблеми, виклики, перспективи, український досвід» (Київ, 2021 р.).

Стажування, підвищення кваліфікації:

 • Участь у семінарі «Стажування у міжнародних міжурядових організаціях» (ООН, ОБСЄ, ЄК) – Відень-Будапешт (9–13 травня 2017 р.).
 • Наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» – Варшава (28 січня – 9 лютого 2019 р.).
 • З 21 січня по 31 травня 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) в ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Основні наукові праці:

 1. Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини / В.О. Василенко // Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2008. – № 95. – С. 84–87.
 2. Збереження нематеріальної культурної спадщини як один з важливих напрямків діяльності країн СНД в ЮНЕСКО / В.О. Василенко // Гілея. – 2009. – Вип. 26. – С. 126–132.
 3. Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти / В. О. Василенко // Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2009. – № 98. – С. 6–9.
 4. Місце культурних та природних пам’яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / О.Ю. Комаренко, В.О. Василенко / Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2009. – № 97. – С. 34–36.
 5. Культурні та природні пам’ятки України в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Наукові праці. – Серія «Історія». – Вип. 159, Т.171. – 2012. – С. 120 – 123.
 6. Діяльність ЮНЕСКО в галузі освіти: історія та сучасність // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 19.: Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. – К., 2012. – с. 98. – 104.
 7. Культурні пам’ятки Києва у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – м. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск СХХ (120). – 288 с. –(Серія педагогічні та історичні науки). – С. 251 – 257.
 8. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин // Зовнішні справи. Серія. Історичні науки. – №8. – 2015. – С. 46 – 49.
 9. Політика ЮНЕСКО у сфері культури // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 1. – К., 2015. – С. 191 – 201.
 10. Діяльність ЮНЕСКО в сфері збереження світової культурної спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016 – Вип. 4 (131). – С. 50 – 52.
 11. «Освіта для всіх» в діяльності ЮНЕСКО // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 10. – С. 176 – 186.
 12. Питання академічної доброчесності в сучасному освітньому та науковому житті // Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.01 – 08.02.2019). – Варшава, 2019. – 171 с. – 128 – 131.
 13. Культурні та природні пам’ятки Європи у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2019. – № 12. – 125-135.
 14. Основні напрями діяльності Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. – 2019. – № 1(7). – 144 – 154.
 15. ЮНЕСКО у ХХІ ст.: нові виклики // Європейські історичні студії. – 2020. – № 16. – С. 107 – 114.
 16. США – ЮНЕСКО: еволюція взаємовідносин // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 13. – К., 2022. – 92 с.– С. 35 – 41.
 17. Культурні та природні пам’ятки Китаю у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Етнічна історія народів Європи. – 2022. – №68. – С 119 – 124.

Виступи на телебаченні/радіо:

 • Виступ на Радіо Культура – Програма «культура Live». Тема: «Статуя свободи» (червень 2021). ukr.radio/schedule/play-archive.html?periodItemID=2830275
 • Виступ на Радіо культура – Передача Амфітеатр. Тема: «Олімпійські ігри» (липень 2021). http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2886775
 • Запис передачі «Загублений світ» на Телекагалі 2+2. – «Ювелірний диктатор» (жовтень 2021). https://www.youtube.com/watch?v=pSsGCYHA2SE – 6.10.2021.
 • Запис для передачі «Підсумки Live» – «Статуя свободи» (жовтень 2021). https://www.youtube.com/watch?v=qaHkVwgIBR0