Papenko

Папенко Наталія Степанівна

Кандидат історичних наук, доцент

Народилася у м. Києві. Закінчила історичний факультет Київського університету (за фахом – історик, викладач історії). Провідний доцент вказаної кафедри. Захистила кандидатську дисертацію «Створення Німецької комуністичної партії та її боротьба за соціальний прогрес та нормалізацію відносин між СРСР та ФРН (1968 – 1976)».

Фахівець з нової історії країн Західної Європи та США, історії Німеччини та Австрії.
Проходила стажування у Німеччині. Приймала участь у міжнародних наукових конференціях.

Викладає нормативні курси: «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Всесвітня історія», «Сучасна політична історія країн світу», спецкурси «Німецько-українські відносини: ґенеза становлення та розвиток», «Українці в етнополітичних процесах на землях Австрійської монархії та Австро-Угорської імперії».

Автор 120 наукових статей та науково-методичних праць.
Серед них:
Навчальні посібники та підручники:

– Всесвітня історія. Хрестоматія з нової історії ХV ст. – 50-60-ті роки ХІХ ст. – К., 2001. (8 друк. арк.);
– Історична наука: термінологічний і понятійний довідник (у співавтор.). – К., 2002;
– Історія в термінах і поняттях (у співавторстві). – К., 2014;
– Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (ХVІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.). – К., 2013 (6 друк. арк.).

Наукові статті:

– Репараційне питання в Німеччині в роки Веймарської республіки (1919-1922) // Історичний журнал, 2004. – Вип. 12. – с. 67-75;
– До питання про критерії західноєвропейського абсолютизму та абсолютної монархії // Історичний журнал, 2006. – Вип. 1. – С. 71-76;
– До питання про становище українців в Австро-Угорщині в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник КНУ. Історія. 2008. – Вип. 94. – С. 40-44;
– Політика уряду Г. Брюнінга та позиція соціал-демократів Пруссії упродовж 30-х рр. ХХ ст. // Вісник КНУ. Історія. 2011. – Вип. 104. – C. 47-50;
– Аншлюс в історії австрійсько-німецьких відносин упродовж 1918-1919 рр. // Вісник КНУ. Історія. 2011. – Вип. 108. – С. 28-32;
– Відносини між Ватиканом та Третім Рейхом // Збірник наукових статей. – К., 2013. – С. 183-188;- Колоніальне протистояння Великої Британії та Німеччини в др. пол. ХІХ ст. // Вісник КНУ. Історія, 2013. – Вип. 113. – С. 35-39;- Австрійсько-українські відносини: історичний вимір // Вісник КНУ. Історія, 2013. Вип. 118. – С. 51-55.