Komarenko

Комаренко Олександр Юрійович

Кандидат історичних наук, доцент

У 1986 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення університету з жовтня 1986 по жовтень 1989 р. – аспірант денного відділення історичного факультету. Захистив кандидатську дисертацію щодо відношення основних груп населення України щодо І світової війни (1990).

Професійна діяльність

Працює в університеті з жовтня 1989 р.: 1989-1994 рр. – асистент кафедри історії народів Росії; січень 1995 р. – вересень 1996 р. – доцент кафедри історії Росії; з вересня 1996 р. по теперішній час – доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.

З 2002 по 2014 рр. був заступником декана історичного факультету з наукової роботи і водночас відповідальним секретарем «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія». У 2002 – 2004 рр. – член Великої Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; в 1994-1996 та в 2002-2014 рр. – член Вченої Ради історичного факультету. з 2010 р. і по теперішній час – Координатор міжнародних програм Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

Лекційні курси, які викладаються на історичному факультеті:

 • нормативний курс з новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки в 1918-1945 рр.,
 • нормативний курс з історії країн Скандинавії,
 • спеціальний курс з історії Британської імперії,
 • спеціальний курс з історії країн Бенілюксу,
 • спеціальний курс з історії американського та західноєвропейського кіномистецтва 1-ї пол. ХХ ст.,
 • спеціальний курс «Монархії Європи в світовій політиці».

Розроблені лекційні курси англійською мовою, які викладалися в університетах США, Туреччини та Японії:

 • Introduction to the Politics of Russia and Eurasia,
 • Government and Politics of Eastern Europe,
 • Ethnic/Territorial Conflicts at the Post-Soviet Space,
 • Russia vs

Наукові інтереси – історія та політика США та Західної Європи ХІХ – поч. ХХІ ст.; історія країн Скандинавії; історія І та ІІ світових воєн та їх наслідків; міжнародні відносини ХІХ – поч. ХХІ ст.; ситуація в Російській імперії й Україні в роки І світової війни та революцій; історія і політика СРСР і держав пострадянського простору; історія та політика країн Східної Європи ХІХ – поч. ХХІ ст.; американське та західноєвропейське кіномистецтво І пол. ХХ ст.; США і країни Західної Європи в роки ІІ світової війни; монархії Європи в історії та світовій політиці.

Гранти, міжнародна діяльність

Двічі Фулбрайтівський Стипендіат:

1994 р. – Стенфордський університет (Стенфорд, США);

2017 – 2018 рр. – університет Гемлайн (Сент Пол, США).

Також в 2002 – 2006 рр. щорічно запрошувався університетом Айови (Айова Сіті, США) в якості Гостьового Професора для читання лекційних курсів на факультеті політичних наук. В 2015 р. аналогічно був запрошений як Гостьовий Професор до університету Мейдзі (Токіо, Японія). В 2016 р. Стипендіат Програми «Мевляна», за якою стажувався і читав лекції в університеті Ататюрка (Ерзурум, Туреччина); наступного 2017 року впродовж семестру викладав в університеті Ататюрка в якості Гостьового Професора.

На додаток до цього як представник Спілки ректорів ВНЗ України брав і продовжує брати участь у низці освітніх проектів під егідою ЄС, Єврокомісії, Європейської Асоціації університетів.

Підготував п’ять кандидатів історичних наук:

 1. Пількевич Вікторія Олександрівна (2011). Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991 – 2009 рр.).
 2. Чолій Сергій Васильович (2013). Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбургської монархії (1868 – 1914 рр.).
 3. Чорна Мар’яна Василівна (2013). “Особливі відносини” Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997 – 2010 рр.).
 4. Золотарьова Яна Ігорівна (2016). Права людини у політиці США щодо СРСР(1970-ті – початок 1990-х рр.).
 5. Кравченко Марія Володимирівна (2021). Соціальна політика Адміністрацій Ф.Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.).

Опублікував близько 70 наукових та науково-методичних праць: серед яких:

Монографії:

  1. Професор Андрій Введенський. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 176 с. (у співавторстві).

Підручники/посібники:

 1. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред.  Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с. (у співавторстві).

Наукові статті – зокрема:

 1. Історія повторюється: неспроможність світових сил миру й демократії  запобігти розв’язуванню планетарної війни в 2-й половині 1930-х років // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 21. – К., 2022. – С. 82-93. (у співавторстві).
 2. Making Russia Great Again: the Future of Russian Presidency, in: International Policy Digest. June 16, 2019 (co-author D. Schultz) https://intpolicydigest.org/2019/06/16/ making-russia-great-again-the-future-of-the-russian-presidency
 3. Викладання історії та політики в США: досвід, тенденції, перспективи (на прикладі університету Гемлайн, м. Сент-Пол)//Американська історія та політика. – Вип. 5. – К., 2018. – С.209 – 212.
 4. Житлова реформа в США в період адміністрацій Ф. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1953 рр.)//Гілея: Науковий Вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 96 (5). – К., 2015. – С.180 – 184. (у співавторстві).
 5. Програми громадських робіт як складова частина внутрішньої політики адміністрації Ф.Д. Рузвельта в 30-х рр. ХХ ст.//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 2(115). – К., 2013. – С. 22-25. (у співавторстві).
 6. СРСР – США: енергетичне протистояння //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 109. – К., 2012. – С. 26-28. (у співавторстві).
 7. СРСР – США: енергетичне протистояння //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 109. – К., 2012. – С. 26-28. (у співавторстві).
 8. Конфлікт 1982 р. між Великою Британією та Аргентиною навколо Фолклендських островів: військовий аспект//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 102. – К., 2010. – С. 31-35. (у співавторстві).
 9. Національний та культурний розвиток етнічних німців в Україні в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 100. – К., 2010. – С. 29-34. (у співавторстві).
 10. Особливості соціального портрету військовослужбовців айстро-угорської армії ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття (за картками особового обліку) //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 98. – К., 2009. – С. 18-21. (у співавторстві).
 11. Місце культурних та природних пам’яток країн СНД у списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 97. – К., 2009. – С. 24-27. (у співавторстві).
 12. Виникнення опозиції всередині збройних сил Чілі в період диктатури Аугусто Піночета //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 89-90. – К., 2007. – С. 16-20. (у співавторстві).
 13. Деякі аспекти перебування військ країн Антанти на Півдні України в 1918 – 1919 роках//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 68-70. – К., 2003. – С. 117-121.
 14. До питання про допомогу Сполучених Штатів Америки Україні в боротьбі з голодом 1921 – 1923 рр.//Історичний журнал. – № 2. – К., 2003. – С.31-36.
 15. Основні проблеми американо-радянських відносин за Президенства Р. Рейгана// Науковий Вісник національного аграрного університету. –  № 58. – К., 2002. – С. 292 – 298. (у співавторстві).
 16. Головні надбання американо-радянських відносин у першій половині 70-х років// Науковий Вісник національного аграрного університету. –  № 50. – К., 2002. – С. 348 – 354. (у співавторстві).
 17. Передумови проголошення незалежності Естонії та відокремлення її від Росії//Питання нової та новітньої історії: Міжвідомчий науковий збірник. – № 44. – К., 1998. – С. 48-56 (у співавторстві).
 18. Війська країн Антанти на Півдні України в 1918 – 1919 рр. (за матеріалами Гуверівського інституту війни, революції і миру Стенфордського університету США)// Питання нової та новітньої історії: Міжвідомчий науковий збірник. – № 44. – К., 1998. – С. 80-91.
 19. Малодосліджені аспекти допомоги США українському народу в боротьбі з голодом 1921 – 1923 рр. в: Там само, №.43, Київ, 1997, с. 60-69.
 20. Ключові питання еволюції російського суспільства в роки І світової війни (липень 1914 – лютий 1917)//Питання нової та новітньої історії. –  № 3. – Чернівці, 1994. – С. 45-54.
 21. Ставлення пролетаріату України до І світової війни// Український історичний журнал. – № 8. –  К., 1989. – С. 68-76.

Участь в конференціях:

Впродовж останніх років взяв участь в низці міжнародних конференціях/круглих столах/семінарах, які, зокрема, проводилися в США та Туреччині. Наприклад, впродовж 2022 р. взяв участь і виступив в трьох он-лайн конференціях/круглих столах/громадських слуханнях, організованих університетами Міннесоти та Гемлайна (США).

Нагороди, відзнаки:

Має низку відзнак та грамот Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки України, Президії НАН України, а також Сертифікатів урядових та громадських організацій США та Туреччини. Двічі обирався Викладачем Року на історичному факультеті.