gorodnianew

Городня Наталія Данилівна

Доктор історичних наук, професор

ngor@ukr.net

Випускниця кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991 р.).

Дипломна робота: «Взаємовідносини між виконавчою і законодавчою владою США у формуванні зовнішньої політики» (науковий керівник к.і.н., доц. Н. М. Маркіна).

Аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (1992–1995 рр.).

Кандидатська дисертація «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917–1919 рр.» (1996 р.), (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (2007 р.).

Докторська дисертація «Регіональна політика США у Східній Азії (1989–2013 рр.)» (2014 р.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий консультант д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Вчене звання професора кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (2020 р. ).

Професійна діяльність:

Працює викладачем на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн з 2001 р. (у 2001–2002 н.р. – за сумісництвом), 2001–2005 рр. – асистент, з 2005 р. – доцент, з 2017 – професор цієї кафедри.

У 1996–2002 рр. працювала в Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені В. Вернадського НАН України (науковий, старший науковий співробітник).

У 2005–2013 рр. працювала у відділі Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (старший науковий співробітник, за сумісництвом), з 2014 р. – у відділі історії країн Азії і Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (старший, провідний науковий співробітник, за сумісництвом).

Випускниця програми Фулбрайта в Україні (Fulbright Scholar Program) 2007–2008 рр., проходила стажування в Центрі вивчення Південно-Східної Азії Університету Мічигану (Енн Арбор, Мічиган, США).

Учасниця програми академічних обмінів «Мевляна» (м. Стамбул, Турецька республіка) 2016 р.

У І семестрі 2022/2023 н. р. проходила наукове стажування в Університеті Мюнстера (м. Мюнстер, ФРН)

Продовж останніх років викладає на історичному факультеті такі дисципліни :

 • Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (ОР Бакалавр)
 • Новітня історія країн Азії та Африки (ОР Бакалавр)
 • Глобалізація: історія і сучасність (ОР Магістр)
 • Globalization: Past and Present (англ. мовою) (ОР Магістр)
 • Сучасна політична історія держав світу U(ОР Бакалавр)
 • Історія інтеграційних процесів у Східній Азії (ОР Бакалавр)
 • Історія відносин США з державами Східної Азії (ОР Бакалавр)
 • Китай в період реформ і відкритості (ОР Бакалавр)
 • Methodology of Historical Research (англ. мовою) (Ph.D. student)

Учасниця міжнародних освітніх проектів, семінарів і конференцій, включаючи:

 • «Ukraine Factor in 1975-1991 U.S. Policy towards the Soviet Union», доповідь на науковому колоквіумі в Університеті Мюнстера, грудень 2022 р.
 • «U.S. Response on Russia’s War in Ukraine», публічна лекція для студентів Центру американських досліджень Варшавського університету, грудень 2022 р.
 • «Ukraine: Society and Culture through the Prism of Russia-Ukraine War», міні-курс для студентів Університету Мічигану (США), жовтень-листопад 2022 р.
 • Участь у Літній конвенції Асоціації слав’янських, східноєвропейських і євразійських досліджень (ASEEES), University of Zagreb (Republic of Croatia), червень 2019 р.
 • Участь у науковій конференції «Історія і суспільство: діалог глухих», Варшавський університет (Польща), серпень-вересень 2017 р.
 • Участь у науковій конференції «Європа, нації й відсутність безпеки: виклики ідентичності», Університет Великого Вітовта (Каунас, Литва), разом з Асоціацією вивчення національностей (ASN), червень –липень 2016 р.
 • «Ukrainian-Turkish Relations», міні-курс для студентів факультету літератури Стамбульського університету(Республіка Туреччина), 2016 р.
 • Участь у Світовій конвенції Асоціації вивчення національностей (ASN) 2008 р., Колумбійський університет (Нью Йорк), 2008 р.
 • «Вибори в Росії й Українi: перспективи для Європи», публічна лекція для студентів Міжнародного університету Флориди (Маямі, Флорида), 2008 р.

Член Українського Фулбрайтівського кола, Української асоціації американістів

Сфера наукових інтересів: 

Зовнішня політика США, національний чинник в політиці США стосовно СРСР, політика США стосовно держав колишнього СРСР, політика США і регіональні процеси у «великій Східній Азії» й Індійсько-Тихоокеанському регіоні, міжнародні відносини і світова політика

Підготувала трьох кандидатів наук:

 • Михайленко Марина Юріївна. Державна політика національної консолідації в Королівстві Іиалія (1861–1896), (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія) (2020)
 • Холод Іван Юрійович «Еволюція інтеграційних моделей у Східній Азії: порівняльний аналіз» (спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку) (2016)
 • Гвоздков Сергій Юрійович «Політика США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія) (2016)

Автор понад 200 наукових і науково-методичних робіт.

Монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Городня Н.Д. Регіональна інтеграція у великій Східній Азії в ХХІ ст. Інтеграційні процеси в Азії та Африці як складова світового історичного розвитку (кінець ХХ – початок ХХІ століття): монографія. / За заг. ред.В.О. Шведа. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 285 с. С. 27-4
 2. Городня Н. Динаміка американсько-китайських відносин в кінці ХХ – ХХІ ст. як свідчення нової ролі Китаю у міжнародній системі. Україна – Китай — 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / За ред. О. М. Олійника. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. 392 с. С.74-97.
 3. Городня Н.Д., Корнієнко А.Ю. Використання методології соціологічного дослідження для вивчення сучасної історії: події в Україні 2013-2017 рр. очима київських студентів. Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія / Наук. редакція д.і.н., проф. О.О.Салати. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 356 с. С.289-304.
 4. Gorodnia N. Major Features of the 21st Century International System from Ukraine’s Perspective. Modern Geopolitics as a Challenge for International Security, Oleksandra Kordonska, Rostyslav Romaniuk (eds.), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv-Olsztyn 2018, 192 p. Р.13-21
 5. Gorodnia N. Transformation of the post-Сold War International System: Trendsand Prospects. Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 2, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 660 s. P.15-22.
 6. Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія. К.: «Прінт-Сервіс», 2014. 528 с. URL: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/books/other/gorodnya_shidny_2014.pdf
 7. Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. Ханой, 2011. 230 с. (у співавт., в’єтнамською мовою).
 8. Україна і світ: прагнення змін: Монографія. К.: Дух і літера, 2010. 448 с. С.97-114. (у співавт.).
 9. Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. К.: Дух і Літера, 2009. С.387-402 (у співавт.).

Підручники, посібники, енциклопедії

 1. Світова історія ХХ-ХХІ ст. Енциклопедичний словник. 4-те вид., доопрацьоване і доповнене: в 2-х т. / За ред. І. Підкови і Р. Шуста Львів, 2021. (у співавт., 13 енциклопедичних статей)
 2. Світова історія ХХ-ХХІ ст. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови і Р. Шуста. 2-ге вид., 3-тє вид. Львів, 2019, 2020 (у співавт.).
 3. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред.  Т. В. Орлової. Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. 732 с. (у співавт., 13 енциклопедичних статей)
 4. Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б. М. Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. К.: ВПЦ Київський університет», 2013. 735 с. С.660-703. (у співавт.)
 5. Городня Н. Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтеграційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. Навч. посіб. / За ред. Л. Д. Чикаленко. К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. 628 с. С.394-404. (у співавт.)
 6. Гончар Б. М., Городня Н. Д. Нова історія країн Європи та США. 1870-1918 роки : підручник / К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. 413 с. (у співавт.)
 7. Городня Н. Канада // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. Львів: Літопис, 2008. С.383-392.

Наукові статті, включаючи:

 1. Городня Н. Формування і розвиток політики Індії «Дивитися на схід» і «Діяти на сході». Східний світ, 2022, №4, С. 258-281.
 2. Ковальков О.Л., Городня Н.Д. Ставлення населення УРСР до введення радянських військ в Афганістан. Український історичний журнал. №4. С.108-118.
 3. Городня Н. Трансформація американсько-тайського альянсу у постбіполярний період. Американська історія і політика. 2022. №13. С.42-63.
 4. Городня Н. Співпраця США і В’єтнаму у сфері безпеки у 2001–2017 рр. Науковий збірник «Сторінки історії». 2021. №53. С.316-339.
 5. Городня Н. США – КНР: основні тенденції розвитку відносин у 2017–2019 рр. Китай в період реформ і відкритості: збірник наукових праць / За заг. ред. Н. Д. Городньої; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 214 с. С. 139-151.
 6. Городня Н. Політика США щодо Китаю за адміністрації Д. Трампа. Американська історія і політика. 2021. №11. С. 46-56.
 7. Городня Н. Євромайдан у висвітленні Української служби «Голосу Америки» (Листопад – грудень 2013 р.). Sharing America’s Story with Ukraine: the Voice of America’s Ukrainian Service, 1949– A collection of articles and essays in commemoration of the 70th anniversary of the Ukrainian Service of the Voice of America / A. Karmazyn, O. Mashevskyi, O. Sukhobokova (Eds.). Cleveland, 2020, 191 p. 117–137. URL: http://www.umacleveland.org/wp-content/uploads/2020/02/VOAUkr70th.pdf
 8. Городня Н. Російське питання на Паризькій мирній конференції у січні–лютому 1919 р. Сторінки історії. 2019. №48, 48–70.
 9. Gorodnia N. Concepts of Patriotism from a Historical Perspective. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. 2019. №141. С. 5–10.
 10. Городня Н. Глобальна історія, всесвітня історія і глобалізація // Європейські історичні студії. 2019. №14. С.58-72.
 11. Городня Н. Причини міжнародної «української кризи» у західному науковому дискурсі. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 19. С. 264-274.
 12. Городня Н. Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні-березні 1919 р.// Європейські історичні студії. 2017. Вип. 6. С.84-106.
 13. Городня Н. Регіон Східна Азія у ХХІ ст.: взаємовідносини між державами «глобального Півдня». Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації  сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ  «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. К., 2016.  С.12-34.
 14. Городня Н. Політика США щодо України за президентства Дж. Г. У. Буша (1989-1993 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2016. Вип. 3 (130). С. 24-29.
 15. Gorodnia N. “Ukraine Crisis”: a View from Kyiv // Evropský filozofický a historický diskurz. 2016. Том 2. Вип. 3. С.46-51.
 16. Городня Н. Для чого Америці підтримувати Україну. Американська історія і політика. 2016. №2. С.70-77.
 17. Городня Н. Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр. Європейські історичні студії. Вип.2.
 18. Городня Н. Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятилітті. Історичні і політологічні дослідження. 2014. №3-4 (57–58). С.246-259
 19. Городня Н. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України. Науковий вісник Дипломатичної академії. 2014. Вип.21, Ч.1. С.99-107.
 20. Городня Н. Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових Дослідження світової політики. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. Вип. 1 (62). С.137-155.
 21. Городня Н. Стратегія «залучення» М’янми в політиці США за адміністрації Б.Обами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2013. Вип.4 (117) С.13–17
 22. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка Науковий вісник Дипломатичної академії України.  2012.  Вип.18. С.77-83.
 23. Gorodnia N. China’s 21st Century Financial Foreign Policy. Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. С. 44–49.
 24. Городня Н. Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Дослідження світової політики. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. Вип.1(54). С.197-222.
 25. Городня Н. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети. Дослідження світової політики. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. Вип. 50. С.198-227.
 26. Городня Н. АСЕАН: утворення й етапи розвитку  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2010. Вип.102. С.7-10.
 27. Городня Н. Піднесення економік країн ПСА у другій половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій. Дослідження світової політики. 2009. Вип. 46. С.203-229.
 28. Городня Н. Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму Дослідження світової політики. 2008. Вип. 42. С.240–258. 
 29. Городня Н. Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне. Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.: Інститут міжнародних відносин при КНУ імені Тараса Шевченка. 2006. Вип.63, Част.1. С.38–45.
 30. Городня Н. Обставини розв’язання Першої світової війни очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2005.  Вип. 77-79.
 31. Городня Н. Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2005. Вип.80–81. С.10-13.
 32. Гончар Б., Городня Н. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) Український історичний журнал. № №2, 3.
 33. Городня Н. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року. Політика і час. 1995. №11.

Див також: профайл Nataliya Gorodnia на GoogleAcademia і ResearchaGate