Дисципліни вільного вибору студентів на 2017-2018 навч. рік

 

Для студентів ОР«Магістр»

Спеціальність «Історія та археологія»

Освітня програма «Всесвітня історія»

 

Американське та західноєвропейське кіномистецтво в першій половині ХХ ст. Доц. Комаренко О.Ю. ІІІ семестр.

Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку XXI cт. Проф. Мартинов А. Ю. ІІІ семестр.

 

Для студентів ІІІ курсу ОР«Бакалавр»

Спеціальність «Історія та археологія»

Освітня програма «Американістика та європейські студії»

 

Зовнішня політика Європейського Союзу. Проф. Мартинов А. Ю.V семестр.

Політика США в Південно-Східній Азії. Доц. Городня Н. Д.VІ семестр.

 

Для студентів ІІ курсу ОРБакалавр

Спеціальність «Історія та археологія»

Освітня програма «Американістика та європейські студії»

 

Американські президенти. К.і.н. Корнієнко А. Ю. ІІІ семестр.

Сучасні проблеми європейської інтеграції. Проф. Мартинов А. Ю. ІV семестр.

 

Для студентів ІІ курсу ОР«Бакалавр»

Спеціальність «Історія та археологія»

Освітня програма «Сходознавство»

 

Американські президенти. К.і.н. Корнієнко А. Ю. ІІ семестр.